Participatie

Adviesraden

Leden, verslagen, … van Cultuurraad, Sportraad, Jeugdraad, Seniorenraad, Milieuraad, Raad voor lokale economie, GROS, Gecoro, Bibraad, …

Openbaarheid van bestuur

Actieve en passieve openbaarheid, recht op toegang tot bestuursdocumenten.