Premie Kernwinkelgebied

Logo Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen

Wat?

Met de premie Kernwinkelgebied wil de gemeente handelszaken uit de wijken naar het centrum halen en eigenaars stimuleren om hun panden in het centrum als handelszaak in te richten of te verbeteren. Voor het uitkeren van deze premie kan de gemeente rekenen op de steun van de Vlaamse Overheid.
Kernwinkelgebied? Op dit kaartje aangeduid met witte borduren.

Waarvoor?

De premie kan aangevraagd worden voor:

 • Gevelrenovatie van een handelspand in het kernwinkelgebied;
 • Aanpassingswerken voor wonen of werken boven of achter winkels in het kernwinkelgebied;
 • Verhuis van een handelszaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied van Hoeilaart;
 • Aanpassingswerken om van een of meerdere panden gelegen in het kernwinkelgebied een geschikte handelszaak te maken.

Voor wie?

Voor de eigenaar, al dan niet de zelfstandige of zaakvoerder van de onderneming in kwestie, van een pand gelegen in het kernwinkelgebied van Hoeilaart.

Voorwaarden

 • Het pand, waarvoor de premie wordt aangevraagd, is gelegen in het kernwinkelgebied van Hoeilaart.
 • De aanvrager dient eigenaar te zijn van het pand waarvoor de premie wordt aangevraagd.
 • Het pand dient ouder te zijn dan 5 jaar om recht te hebben op de premie.
 • Het pand dient als doel te hebben een Kleine of Middelgrote Onderneming te vestigen, die voldoet aan de Europese KMO-definitie.
 • De onderneming die zich in dit pand vestigt, dient tijdens de openingsuren toegankelijk te zijn en dit minstens voor particulieren.
 • Facturen die worden ingediend tot het verkrijgen van de premie ‘kernwinkelgebied’ mogen niet opnieuw gebruikt worden om een andere gemeentelijke toelage te bekomen.

Komen niet in aanmerking

 • Callshop, nachtwinkel, automatenshop, goktent, sexshop, peepshow, dancing, lunapark, privéclub, erotisch massagesalon.
 • Financiële – en verzekeringsinstellingen, immo-, interim- en andere kantoren.
 • Vrije of intellectueel dienstverlenende beroepen.
 • Winkels met activiteiten telefonie en/of internet.

Bedrag

 • De premie bedraagt maximaal 75 procent van de aanvaarde offertebedragen (exclusief btw), met een maximum van 15.000 euro per dossier, waarvan:
 • Maximaal 3750 euro van het totale premiebedrag voor gevelrenovatie van een handelspand;
 • Maximaal 3750 euro van het totale premiebedrag ter ondersteuning van de aanpassingswerken voor wonen of werken boven of achter winkels;
 • Maximaal 3750 euro van het totale premiebedrag voor de verhuis van een handelszaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied van Hoeilaart;
 • Maximaal 3750 euro van het totale premiebedrag ter ondersteuning van de aanpassingswerken om van een of meerdere panden een geschikte handelszaak te maken.

Hoe aanvragen?

 • De premie kan worden aangevraagd vanaf 1 januari 2018 tot en met uiterlijk vrijdag 30 augustus 2019.
 • Het college van burgemeester en schepenen kan de aanvraagperiode vervroegd stopzetten indien het maximum subsidiebedrag van 150.000 euro eerder werd toegekend.
 • Vul het aanvraagformulier in en bezorg dit aan de dienst Lokale Economie, samen met volgende documenten:
  • een overzicht van de geplande investeringen met verwijzing naar bijgevoegde offerten, gebruik hiervoor het sjabloon;
  • een kopie van de offerten waarop het premiebedrag dient te worden gebaseerd.
 • De dienst Lokale Economie behandelt de aanvraag en verleent advies aan het college van burgemeester en schepenen, dat een beslissing over de toekenning van de premie verleent.

Raadpleeg het volledige premiereglement + bijlage bij artikel 2, §4 voor meer informatie.

Contact en openingsuren

Dienst Lokale Economie
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 57
E-mailadres: 
lokaleeconomie [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken momenteel achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68). Met de dienst Omgeving (tel. 02 658 28 71) kan je een afspraak maken om een openbaar onderzoek in te kijken.