Ondersteuning leer-eens-projecten

Wat?

Om de Hoeilanders tot sportbeoefening aan te zetten en kennis te laten maken met een (nieuwe) sport, ondersteunt de gemeente de sportclubs die ’start-to’ of ‘leer-eens’-projecten organiseren.

Voorwaarden

  • De club verzekert de deelnemers aan de leer-eens-activiteit via de eigen clubverzekering of, als dat niet mogelijk is, via de ISB-verzekering van de gemeente.
  • De prijs voor de cursus mag niet meer bedragen dan het jaarlijks lidgeld van de club indien de deelnemers verzekerd worden voor 1 jaar. De prijs voor de cursus mag maximaal de helft van het jaarlijks lidgeld bedragen, indien de deelnemers enkel voor de cursusperiode verzekerd zijn.
  • Het inschrijvingsgeld wordt gestort op het rekeningnummer van de club.
  • De club vermeldt in alle promotie de samenwerking met de gemeente.

Wat krijgt de club?

  • De dienst Vrije Tijd en de communicatiedienst zorgen voor de bekendmaking van het project via de gemeentelijke communicatiekanalen (Hier Hoeilaart, lichtkrant, e-zine, website, …).
  • De dienst Vrije Tijd helpt de club met de inschrijvingen.
  • De dienst Vrije Tijd helpt de club bij de eventuele organisatie van een infosessie. Hiervoor wordt gratis een gemeentelijk lokaal ter beschikking gesteld.
  • De club kan een beroep doen op de sportdienst om lesgevers te helpen zoeken.
  • De gemeente betaalt de lesgevers een vrijwilligersvergoeding van 8 euro per les. Het aantal lesgevers wordt beperkt tot 1 of 2 lesgevers per 25 deelnemers, naargelang de sport die aangeleerd wordt. Deze lesgevers worden ook verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente.

Hoe aanvragen?

Overweeg je als club om een leer-eens-activiteit aan te bieden? Neem dan vooraf contact met de dienst Vrije Tijd om de organisatie ervan in samenspraak uit te werken.

Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag open van 9:00 tot 12:00