Belasting om privé-eigendommen op de riolering aan te sluiten

Aansluiting op de riolering, belasting

Belasting op de niet-bebouwde percelen die deel uitmaken van een niet-vervallen verkaveling

Belasting op niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkaveling

Om de specifieke kosten, verbonden aan de afhandeling van de vergunningsaanvraag of melding, te dekken

Belasting op omgevingsvergunningen en meldingen

Belasting op het bouwen en verbouwen

Bouwbelasting

Jaarlijkse belasting op leegstaande gebouwen, die meer dan een jaar opgenomen zijn in het leegstandsregister

Leegstand, register en belasting

Op het basistarief van de onroerende voorheffing, dat door het Vlaamse Gewest wordt geïnd, heft de gemeente 1100 opcentiemen

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Belasting op elke woning, waarvoor niemand in de bevolkingsregisters is ingeschreven

Tweede verblijven, belasting