Belastingen

Aansluiting op de riolering, belasting

Belasting om privé-eigendommen op de riolering aan te sluiten

Belasting op niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkaveling

Belasting op de niet-bebouwde percelen die deel uitmaken van een niet-vervallen verkaveling

Belasting op omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden

Belasting op het afleveren van een omgevingsvergunning om gronden te mogen verkavelen

Belasting op regularisatievergunningen

Belasting op de afgifte van een omgevingsvergunning tijdens of na het uitvoeren van een vergunningsplichtig project

Bouwbelasting

Belasting op het bouwen en verbouwen

Leegstand, register en belasting

Jaarlijkse belasting op leegstaande gebouwen, die meer dan een jaar opgenomen zijn in het leegstandsregister

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Op het basistarief van de onroerende voorheffing, dat door het Vlaamse Gewest wordt geïnd, heft de gemeente 1100 opcentiemen

Tweede verblijven, belasting

Belasting op elke woning, waarvoor niemand in de bevolkingsregisters is ingeschreven