Belastingen

Aansluiting op de riolering, belasting

Belasting om privé-eigendommen op de riolering aan te sluiten

Afgifte van regularisatievergunningen, belasting

Belasting op de regularisatie van niet-vergunde stedenbouwkundige situaties

Afgifte van verkavelingsvergunningen, belasting

Belasting op het afleveren van een verkavelingsvergunning

Bouwbelasting

Belasting op het bouwen en verbouwen

Leegstand, register en belasting

Jaarlijkse belasting op leegstaande gebouwen, die meer dan een jaar opgenomen zijn in het leegstandsregister

Niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkaveling, belasting

Belasting op de niet-bebouwde percelen die deel uitmaken van een niet-vervallen verkaveling

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Op het basistarief van de onroerende voorheffing, dat door het Vlaamse Gewest wordt geïnd, heft de gemeente 1100 opcentiemen

Tweede verblijven, belasting

Belasting op elke woning, waarvoor niemand in de bevolkingsregisters is ingeschreven