Aansluiting op de riolering, belasting

Belasting om privé-eigendommen op de riolering aan te sluiten

Afleveren van specifieke inlichtingen, retributie

Notarissen en immokantoren betalen een retributie op de stedenbouwkundige inlichtingen die zij aanvragen

Belasting op niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkaveling

Belasting op de niet-bebouwde percelen die deel uitmaken van een niet-vervallen verkaveling

Belasting op omgevingsvergunningen en meldingen

Om de specifieke kosten, verbonden aan de afhandeling van de vergunningsaanvraag of melding, te dekken

Bouwbelasting

Belasting op het bouwen en verbouwen

Leegstandsbelasting

Jaarlijkse belasting op leegstaande gebouwen, die meer dan een jaar opgenomen zijn in het leegstandsregister

Tweede verblijven, belasting

Belasting op elke woning, waarvoor niemand in de bevolkingsregisters is ingeschreven