Belasting om het voetpad, de straat, ... te gebruiken voor commerciële activiteiten (vrijdagmarkt, Druivenfestival, kermis, circus, winkelkraam, braderie, ...)

Gebruik van het openbaar domein, belasting

Belasting op reclameborden zichtbaar vanaf de openbare weg

Reclameborden, belasting

Jaarlijkse belasting op het aantal m² ruimte boven de 100 m² dat in gebruik is voor economische bedrijvigheid

Ruimte voor economische bedrijvigheid, belasting

Belasting op niet-overdekte opslagplaatsen van hout, schroot, voertuigen, ...

Stapelplaats voor materialen, belasting

Belasting op de huis-aan-huis bedelingen van ongeadresseerd reclamedrukwerk

Verspreiden van reclamedrukwerk, belasting