Uiterlijk binnen 15 dagen aan te geven bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats

Aangifte geboorte

Aan te geven bij de burgerlijke stand van de plaats van overlijden

Aangifte overlijden

Te regelen via het Vlaams Centrum voor Adoptie, de dienst Burgerzaken schrijft de vonnissen over

Adoptie

Een kopie van je geboorteakte aanvragen

Afschrift van een geboorteakte

Een kopie van een overlijdensakte aanvragen

Afschrift van een overlijdensakte

Erkennen dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen jezelf en het (ongeboren of geboren) kind

Erkenning van een kind

Laten registreren hoe je begraven of gecremeerd wil worden

Laatste wilsbeschikking

Uitdrukkelijk laten registeren dat je orgaandonor wil zijn, of niet wil zijn

Orgaandonatie

Om na een overlijden kleine bedragen te recupereren

Verklaring van erfrecht

Laten vastleggen dat je euthanasie wil wanneer je in een onomkeerbare coma zou terechtkomen

Wilsverklaring euthanasie