Aangifte geboorte

Uiterlijk binnen 15 dagen aan te geven bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats

Aangifte overlijden

Aan te geven bij de burgerlijke stand van de plaats van overlijden

Adoptie

Te regelen via het Vlaams Centrum voor Adoptie, de dienst Burgerzaken schrijft de vonnissen over

Afschrift van een geboorteakte

Een kopie van je geboorteakte aanvragen (eGovFlow)

Afschrift van een overlijdensakte

Een kopie van een overlijdensakte aanvragen (eGovFlow)

Erkenning van een kind

Erkennen dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen jezelf en het (ongeboren of geboren) kind (eGovFlow)

Laatste wilsbeschikking

Laten registreren hoe je begraven of gecremeerd wil worden

Lichaamsschenking aan de wetenschap

Bepalen dat na je dood je lichaam moet worden afgestaan voor wetenschappelijk onderzoek

Negatieve wilsverklaring

Bepalen wat je niet meer wil ondergaan wanneer je dat zelf niet meer zal kunnen vertellen (bijvoorbeeld door dementie of een coma): het weigeren van reanimatie, bestraling, kunstmatige beademing, enzovoort.

Orgaandonatie

Uitdrukkelijk laten registeren dat je orgaandonor wil zijn, of niet wil zijn

Verklaring van erfrecht

Om na een overlijden kleine bedragen te recupereren

Wilsverklaring euthanasie

Laten registreren dat je euthanasie wil wanneer je in een onomkeerbare coma zou terechtkomen