Met deze premie moedigt de gemeente energiezuinige nieuwbouw aan en energiebesparende ingrepen bij renovatie (isolatie, zonnepanelen, zonneboiler, groendak, ...)

Bouw- en renovatiepremie

Bewoners of eigenaars van oudere woningen kunnen op kosten van de gemeente en door de energiedeskundige die door de gemeente werd aangesteld, een energetische quickscan van hun woning laten uitvoeren

Energetische quickscan

Gezinnen met drie of meer kinderen krijgen korting op de bouwbelasting

Korting op bouwbelasting

Om een uniform en comfortabel voetpad in straatstenen aan te leggen

Premie voor de aanleg van een voetpad

Om een authentieke druivenserre in zijn oorspronkelijke staat te herstellen of een nieuwe serre te bouwen

Premie voor de restauratie of de nieuwbouw van een druivenserre

Om je woning door een aantal technische ingrepen beter te beveiligen

Premie voor inbraakbeveiliging

Om op privédomein de riolering te ontdubbelen

Subsidie voor het afkoppelen van hemelwater en afvalwater