Beleidssubsidie voor sportclubs

De sportclubs worden ondersteund om zoveel mogelijk mensen aan sport te laten doen

Financiële ondersteuning voor ervaringsreizen door jongeren

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) ondersteunt jongeren die minimum vier weken stage of onbetaald vrijwilligerswerk doen in een ontwikkelingsland

Gratis gemeentebus

Erkende socioculturele, jeugd- en sportverenigingen kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke bus

Impulssubsidie voor sportclubs

Subsidie voor een kwaliteitsvolle jeugdsportwerking

Jubileumtoelage voor verenigingen

Jubilerende verenigingen krijgen van het lokaal bestuur een extra toelage of een receptie aangeboden

Ondersteuning leer-eens-projecten

De gemeente ondersteunt de initiatieven van sportclubs om de Hoeilanders hun sport te leren beoefenen

Ondersteuning sportelen

De gemeente moedigt de sportclubs aan om sportactiviteiten te organiseren voor senioren

Projectsubsidie voor externe cultuur

Raden en verenigingen kunnen een subsidie krijgen wanneer zij externe cultuur naar Hoeilaart brengen

Stoot- en basissubsidie voor de jeugdraad

De jeugdraad kan elk jaar subsidies krijgen voor zijn normale werking en voor de extra inspanningen die hij levert om de kwaliteit van het jeugdwerk te verbeteren

Stoot- en basissubsidie voor een jeugdhuis

Een erkend jeugdhuis kan elk jaar subsidies krijgen voor zijn doordeweekse werking en voor initiatieven die de kwaliteit van het jeugdwerk ten goede komen

Stoot- en basissubsidie voor een jeugdvereniging

Erkende jeugdverenigingen kunnen elk jaar subsidies krijgen voor hun doordeweekse werking en voor initiatieven die de kwaliteit van het jeugdwerk ten goede komen

Stuntsubsidie voor projecten gericht op de jeugd

Een groep jongeren of een vereniging die in Hoeilaart een project op poten zet dat zich specifiek richt tot kinderen en/of jongeren, kan van de gemeente een financieel duwtje in de rug krijgen

Subsidie voor kadervorming

De gemeente betaalt 80 % terug van het deelnamegeld dat jongeren betalen om kadervorming in het jeugdwerk te volgen

Toelage voor de aankoop van bekers en medailles

Erkende sportclubs kunnen van de gemeente een toelage krijgen voor de aankoop van bekers en medailles voor toernooien en kampioenschappen

Toelage voor duurzaam sportmateriaal

Erkende Hoeilaartse sportverenigingen kunnen voor de aankoop van duurzaam sportmateriaal een toelage van de gemeente krijgen

Tussenkomst in zwembeurten

Wie gaat zwemmen in het Begijntjesbad (Overijse) kan rekenen op een tussenkomst in de vorm van cadeaubonnen

Tussenkomst voor kampvervoer

Jeugdverenigingen en jeugdhuizen die op weekend, op kamp of op bivak gaan, kunnen voor hun reis naar en van de kampplaats rekenen op steun van de gemeente

Werkingssubsidie voor cultuurverenigingen

Cultuurverenigingen die lid zijn van de Cultuurraad, kunnen van de gemeente een jaarlijkse subsidie krijgen

Wijk in de Kijker

Extra steun voor een wijkfeest dat heel Hoeilaart bij het feest betrekt

Wijkcheques: subsidie voor wijkfeesten

Een duwtje in de rug om een wijkfeest te organiseren en tegelijkertijd de plaatselijke handelaars te steunen