Sommige gezinnen kunnen 50 % korting krijgen op de inschrijvingstarieven van de gemeentelijke vakantie-initiatieven, naschoolse activiteiten (NSA) en lid- en kampgelden van erkende sport- en jeugdverenigingen

50 % korting voor jeugdactiviteiten

De sportclubs worden ondersteund om zoveel mogelijk mensen aan sport te laten doen

Beleidssubsidie voor sportclubs

Als Hoeilander heb je elk cultuurseizoen recht op twee waardebonnen, waarmee je vermindering krijgt op heel wat culturele activiteiten

Cultuurwaardebonnen

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) ondersteunt jongeren die minimum vier weken stage of onbetaald vrijwilligerswerk doen in een ontwikkelingsland

Financiële ondersteuning voor ervaringsreizen door jongeren

Erkende socioculturele, jeugd- en sportverenigingen kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke bus

Gratis gemeentebus

Subsidie voor een kwaliteitsvolle jeugdsportwerking

Impulssubsidie voor sportclubs

Jubilerende verenigingen krijgen van de gemeente een extra toelage

Jubileumtoelage voor verenigingen

De gemeente leent voor wijkfeesten gratis tafels, stoelen, podiumstukken, receptietafels, verkeersborden, nadarhekkens, verkeersparcours, beamer, speelkoffers, EHBO-koffer en alcoholsensibiliseringsmateriaal uit

Materiaal lenen voor een wijkfeest

De gemeente ondersteunt de initiatieven van sportclubs om de Hoeilanders hun sport te leren beoefenen

Ondersteuning leer-eens-projecten

De gemeente moedigt de sportclubs aan om sportactiviteiten te organiseren voor senioren

Ondersteuning sportelen

Raden en verenigingen kunnen een subsidie krijgen wanneer zij externe cultuur naar Hoeilaart brengen

Projectsubsidie voor externe cultuur

De jeugdraad kan elk jaar subsidies krijgen voor zijn normale werking en voor de extra inspanningen die hij levert om de kwaliteit van het jeugdwerk te verbeteren

Stoot- en basissubsidie voor de jeugdraad

Een erkend jeugdhuis kan elk jaar subsidies krijgen voor zijn doordeweekse werking en voor initiatieven die de kwaliteit van het jeugdwerk ten goede komen

Stoot- en basissubsidie voor een jeugdhuis

Erkende jeugdverenigingen kunnen elk jaar subsidies krijgen voor hun doordeweekse werking en voor initiatieven die de kwaliteit van het jeugdwerk ten goede komen

Stoot- en basissubsidie voor een jeugdvereniging

Een groep jongeren of een vereniging die in Hoeilaart een project op poten zet dat zich specifiek richt tot kinderen en/of jongeren, kan van de gemeente een financieel duwtje in de rug krijgen

Stuntsubsidie voor projecten gericht op de jeugd

De gemeente betaalt 80 % terug van het deelnamegeld dat jongeren betalen om kadervorming in het jeugdwerk te volgen

Subsidie voor kadervorming

Een duwtje in de rug om een wijkfeest te organiseren

Subsidie voor wijkfeesten

Erkende sportclubs kunnen van de gemeente een toelage krijgen voor de aankoop van bekers en medailles voor toernooien en kampioenschappen

Toelage voor de aankoop van bekers en medailles

Erkende Hoeilaartse sportverenigingen kunnen voor de aankoop van duurzaam sportmateriaal een toelage van de gemeente krijgen

Toelage voor duurzaam sportmateriaal

De gemeente komt tussen in de kosten van het busvervoer (met een niet-gemeentelijke bus) voor een activiteit met de vereniging

Tussenkomst in de kosten van busvervoer voor verenigingen

Jeugdverenigingen en jeugdhuizen die op weekend, op kamp of op bivak gaan, kunnen voor hun reis naar en van de kampplaats rekenen op steun van de gemeente

Tussenkomst voor kampvervoer

Cultuurverenigingen die lid zijn van de Cultuurraad, kunnen van de gemeente een jaarlijkse subsidie krijgen

Werkingssubsidie voor cultuurverenigingen

Extra steun voor een wijkfeest

Wijk in de Kijker