Aanleg van een voetpad

Vergunning om een voetpad aan te leggen en vereisten waaraan een voetpad moet voldoen

Aansluiting op de riolering

Om je eigendom op de openbare riolering aan te sluiten, moet je bij de gemeente een aanvraag indienen

Inname van het openbaar domein

Vergunning om bij bouwwerken, afbraakwerken, laden en lossen, een verhuis ... het openbaar domein te gebruiken en de nodige signalisatie te plaatsen

Omgevingsvergunning

De vroegere stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning werden vanaf 1 januari 2018 vervangen door de geïntegreerde omgevingsvergunning, die via het elektronisch omgevingsloket van de Vlaamse Overheid bij de gemeente kan aangevraagd worden

Paaltjes op het voetpad

Paaltjes of andere voorwerpen op het voetpad zetten mag niet zonder vergunning

Regularisatievergunning

Een regularisatievergunning is een omgevingsvergunning die tijdens of na de uitvoering van een vergunningsplichtig project wordt afgeleverd

Stedenbouwkundige attesten

Om inlichtingen te bekomen over een bepaald perceel