Vergunning om een voetpad aan te leggen en vereisten waaraan een voetpad moet voldoen

Aanleg van een voetpad

Om je eigendom op de openbare riolering aan te sluiten, moet je bij de gemeente een aanvraag indienen

Aansluiting op de riolering

Vergunning om bij bouwwerken, afbraakwerken, laden en lossen, een verhuis, het plaatsen van een winkelkraam ... het openbaar domein te gebruiken en de nodige signalisatie te plaatsen

Het openbaar domein gebruiken

De vroegere stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning werden vanaf 1 januari 2018 vervangen door de geïntegreerde omgevingsvergunning, die via het elektronisch omgevingsloket van de Vlaamse Overheid bij de gemeente kan aangevraagd worden

Omgevingsvergunning

Paaltjes of andere voorwerpen op het voetpad zetten mag niet zonder vergunning

Paaltjes op het voetpad

Een regularisatievergunning is een omgevingsvergunning die tijdens of na de uitvoering van een vergunningsplichtig project wordt afgeleverd

Regularisatievergunning

Om inlichtingen te bekomen over een bepaald perceel

Stedenbouwkundige attesten