Vergunningen

Aanleg van een voetpad

Vergunning om een voetpad aan te leggen en vereisten waaraan een voetpad moet voldoen

Aansluiting op de riolering

Om je eigendom op de openbare riolering aan te sluiten, moet je bij de gemeente een aanvraag indienen

Het openbaar domein gebruiken

Vergunning om bij bouwwerken, afbraakwerken, laden en lossen, een verhuis, het plaatsen van een winkelkraam ... het openbaar domein te gebruiken en de nodige signalisatie te plaatsen

Meldingsplicht

Voor een aantal bouwwerken wordt de stedenbouwkundige vergunning vervangen door een meldingsplicht

Paaltjes op het voetpad

Paaltjes of andere voorwerpen op het voetpad zetten mag niet zonder vergunning

Regularisatievergunning

Een regularisatievergunning is een stedenbouwkundige vergunning die tijdens of na de vergunde werken wordt afgeleverd

Stedenbouwkundige attesten

Om inlichtingen te bekomen over een bepaald perceel

Stedenbouwkundige vergunning

Vergunning om 'constructiewerken' uit te voeren: een woning bouwen, renoveren of uitbreiden, een terrein ophogen, lichtreclame plaatsen, sommige bomen vellen, ...

Verkavelingsvergunning

Vergunning om een stuk grond in meerdere loten op te delen

Wijziging van een verkavelingsvergunning

Als eigenaar van een kavel in een niet-vervallen verkaveling kan je een wijziging aanvragen