Inname van het openbaar domein voor wijkfeest of evenement

Je hebt een vergunning nodig om op het openbaar domein een wijkfeest of evenement te organiseren en de nodige signalisatie te plaatsen

Muziek op fuiven en feesten

Om muziek te maken op fuiven, feesten en parades - wat hinderlijk kan zijn voor de omwonenden - moet je een vergunning aanvragen

Toelating aanplakzuilen

Om affiches op de aanplakzuilen te mogen aanplakken, heb je de schriftelijke toelating van de burgemeester nodig

Verbod sterkedrank, uitzondering

In Hoeilaart mag je op openbare evenementen geen sterkedrank schenken; op deze regel kan je eenmaal per jaar een uitzondering vragen

Visvergunning (visverlof)

Om te mogen vissen in openbare vijvers, rivieren, ...

Vuur en vuurwerk

Vuur en vuurwerk mogen niet zonder schriftelijke toelating van de burgemeester