Projectsubsidie voor externe cultuur

Wat?

Erkende raden en verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende raad, kunnen van de gemeente een financiële tussenkomst krijgen wanneer zij externe cultuur naar Hoeilaart brengen.

Voorwaarden

De activiteit moet toegankelijk zijn voor iedereen en de medewerking van de gemeente Hoeilaart moet uitdrukkelijk in alle promotie en op de toegangskaarten vermeld worden.

Bedrag

Voor een verlieslatende activiteit bedraagt de subsidie de helft van het artistiek budget en maximaal 1250 euro. Het subsidiebedrag kan ook niet meer bedragen dan het gemaakte verlies.

Hoe aanvragen?

De organisator dient de aanvraag tot projectsubsidiëring ten minste vier weken voor de activiteit schriftelijk in bij de dienst Vrije Tijd.

Een commissie, bestaande uit de schepen van Cultuur en uit afgevaardigden van de Cultuurraad en de raad van beheer van het GC Felix Sohie, beoordeelt de aanvraag en brengt er advies over uit bij het college van burgemeester en schepenen, dat de aanvraag al dan niet goedkeurt.

Binnen 30 dagen na de activiteit dient de organisator de afrekening in bij de vrijetijdsdienst. Elke uitgave moet gestaafd worden met een factuur of bon. Het college van burgemeester en schepenen beslist over het uit te betalen bedrag.

De aanvraagprocedure wordt meer in detail uitgelegd in het reglement.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren