Spreekrecht op de gemeenteraad

Wat?

Elke inwoner heeft het recht om hetzij in persoonlijke naam, hetzij in naam van de vereniging waartoe hij of zij behoort, zijn of haar mening aangaande een onderwerp van gemeentelijk belang ten overstaan van de gemeenteraadsleden kenbaar te maken.

Voorwaarden

  • Uiterlijk drie dagen voor de raadszitting schriftelijk aan te vragen.
  • Het onderwerp dient rechtstreeks of onrechtstreeks van gemeentelijk belang te zijn, met uitsluiting van elk particulier belang. In geval van betwisting doen de aanwezige raadsleden daarover uitspraak.
  • Aanvang om 20.15 uur, d.i. 15 minuten voor de aanvang van de raadszitting zelf.
  • Beperkt tot 5 minuten per spreker.

Hoe aanvragen?

  • Schriftelijk (brief, mail, fax)  t.a.v. de algemeen directeur, Bram Wouters, Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart, e-mail: bram.wouters [at] hoeilaart.be.
  • De identiteit van de aanvrager en het onderwerp dienen in de aanvraag vermeld te worden.

Contact en openingsuren

Secretariaat
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 40
E-mailadres: 
secretariaat [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Maandag open van 8:15 tot 12:00
Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren