Stoot- en basissubsidie voor de jeugdraad

Wat?

Ook de jeugdraad kan elk jaar basis- en stootsubsidies krijgen voor de inspanningen die hij levert. Stootsubsidies worden toegekend wanneer hij, naast zijn basiswerking, samen met de dienst Vrije Tijd ook werkt rond thema’s als vorming, informatie, inspraak, vrijwilligerswerking, … en zo meehelpt aan kwaliteitsvol jeugdwerk.

Voorwaarden

Raadpleeg het Subsidiereglement Jeugd 2014-2019, dat je hier kan downloaden.

Hoe aanvragen?

  • Beide subsidies kunnen gebundeld bij de gemeente aangevraagd worden. Het uitgebreide aanvraagformulier kan je hier downloaden.
  • De aanvraag moet jaarlijks voor 1 mei bij de dienst Vrije Tijd ingediend worden.

Bedrag?

  • Basissubsidie: 620 euro.
  • Stootsubsidie: afhankelijk van de ondernomen acties.

Extra

Voor een project dat ruimer gaat dan zijn normale werking, kan de jeugdraad nog afzonderlijke stuntsubsidies aanvragen.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren