Stoot- en basissubsidie voor de jeugdraad

Wat?

Ook de jeugdraad kan elk jaar basis- en stootsubsidies krijgen voor de inspanningen die hij levert. Stootsubsidies worden toegekend wanneer hij, naast zijn basiswerking, samen met de dienst Vrije Tijd ook werkt rond thema’s als vorming, informatie, inspraak, vrijwilligerswerking, … en zo meehelpt aan kwaliteitsvol jeugdwerk.

Voorwaarden

Raadpleeg het Subsidiereglement Jeugd 2014-2019, dat je hier kan downloaden.

Hoe aanvragen?

  • Beide subsidies kunnen gebundeld bij de gemeente aangevraagd worden. Het uitgebreide aanvraagformulier kan je hier downloaden.
  • De aanvraag moet jaarlijks voor 1 mei bij de dienst Vrije Tijd ingediend worden.

Bedrag?

  • Basissubsidie: 620 euro.
  • Stootsubsidie: afhankelijk van de ondernomen acties.

Extra

Voor een project dat ruimer gaat dan zijn normale werking, kan de jeugdraad nog afzonderlijke stuntsubsidies aanvragen.

Contact en openingsuren

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 05 04
E-mailadres: 
vrijetijd [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.