Subsidie voor wijkfeesten

Mensen hebben vaak een klein duwtje in de rug nodig om naar buiten te komen, hun buren te leren kennen, samen te feesten. Met een subsidie voor wijkfeesten wil het gemeentebestuur dat duwtje geven. Zo houden we samen Hoeilaart leefbaar.

Voor wie?

Elk straat-, buurt- of wijkcomité dat een wijkfeest wil organiseren met de bedoeling het sociaal contact tussen de bewoners te bevorderen.

Voorwaarden?

 • De activiteit moet plaatsvinden in de straat/buurt/wijk en moet openstaan voor alle bewoners ervan.
 • De samenwerking met de gemeente moet in alle promotie vermeld worden.
 • Alle promotie en communicatie gebeurt in het Nederlands.

Bedrag?

De basissubsidie bedraagt 50 euro.

Dat bedrag wordt verhoogd afhankelijk van het aantal aangeschreven buurtbewoners:

 • met 50 euro indien er tot 50 inwoners worden aangeschreven;
 • met 100 euro indien er tot 100 inwoners worden aangeschreven;
 • met 150 euro indien er meer dan 200 inwoners worden aangeschreven;
 • met 200 euro indien er meer dan 300 inwoners worden aangeschreven.

Het maximum subsidiebedrag bedraagt 250 euro.

Het subsidiebedrag wordt uitbetaald in aankoopcheques van 25 euro. Deze cheques moeten gebruikt worden bij de plaatselijke middenstand. Als de activiteit niet plaatsvindt, moet je de aankoopcheques terug inleveren bij het gemeentebestuur.

Hoe aanvragen?

 • Gebruik het aanvraagformulier. Het moet door minstens vijf inwoners van je straat/buurt/wijk, die elk op een verschillend adres wonen, ondertekend worden. Om het aantal deelnemende bewoners te schatten, kan je de stratenlijst raadplegen.
 • Dien het formulier minstens twee maanden voor de activiteit en ten laatste op 1 juli van het lopende jaar in bij de dienst Vrije Tijd.
 • De dienst Vrije Tijd legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Na goedkeuring door het college, brengt de dienst Vrije Tijd je daarvan op de hoogte en kan je de toegewezen aankoopcheques gaan afhalen.
 • Na afloop van het wijkfeest, wordt er van jou nog verwacht dat je het verslagformulier indient.

Raadpleeg hier het reglement.

Voor de organisatie van een wijkfeest kan je bij de gemeente ook gratis materiaal lenen (stoelen, tafels, herbruikbare bekers, podiumelementen, ...).

Contact en openingsuren

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 05 04
E-mailadres: 
vrijetijd [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren