Taxivergunning

Wat?

Wie een taxidienst wil uitbaten of voertuigen wil verhuren met bestuurder, moet in het bezit zijn van een geldige vergunning, afgelverd door de gemeente waar de exploitatie gebeurt.
Indien de taxidienst gebruik wil maken van een vaste openbare taxistandplaats in Hoeilaart en de exploitatiezetel in een andere gemeente is gelegen, dient eveneens een vergunning te worden aangevraagd.
De vergunning is maximum vijf jaar geldig.

Voorwaarden

  • Voor de voorwaarden waaraan een taxidienst moet voldoen om een vergunning te krijgen, klik hier.
  • Voor de voorwaarden voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, klik hier.

Procedure

  • Klik hier voor het formulier om een taxivergunning aan te vragen.
    Klik hier voor het formulier om een vergunning aan te vragen om voertuigen met bestuurder te verhuren.
  • Vul het formulier in en bezorg het aan de dienst Lokale Economie. Vergeet zeker de gevraagde documenten niet bij te voegen!
  • Op het aanvraagformulier voor een taxivergunning kan je ook aangeven of je gebruik wenst te maken van openbare taxistandplaatsen in de gemeente. De gemeente voorziet de nodige plaatsen en bepaalt het aantal (eventueel in overleg met de taxi-exploitant).
  • Het college van burgemeester en schepenen controleert de aanvraag. De gemeente kan de vergunning enkel weigeren wanneer niet aan alle vergunningsvoorwaarden is voldaan en/of er meer dan één taxi per 1000 inwoners wordt geteld.
  • De dienst Lokale Economie levert de vergunning binnen een termijn van drie maanden af. Weigeringsbeslissingen moeten gemotiveerd worden.

De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar en is hernieuwbaar.

Bedrag

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Contact en openingsuren

Dienst Lokale Economie
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 57
E-mailadres: 
lokaleeconomie [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen gesloten
Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren