Taxivergunning

Wat?

Wie een taxidienst wil uitbaten of voertuigen wil verhuren met bestuurder, moet in het bezit zijn van een geldige vergunning, afgelverd door de gemeente waar de exploitatie gebeurt.
Indien de taxidienst gebruik wil maken van een vaste openbare taxistandplaats in Hoeilaart en de exploitatiezetel in een andere gemeente is gelegen, dient eveneens een vergunning te worden aangevraagd.
De vergunning is maximum vijf jaar geldig.

Voorwaarden

Procedure

  • Klik hier voor het formulier om een taxivergunning aan te vragen.
    Klik hier voor het formulier om een vergunning aan te vragen om voertuigen met bestuurder te verhuren.
  • Vul het formulier in en bezorg het aan de dienst Lokale Economie. Vergeet zeker de gevraagde documenten niet bij te voegen!
  • Op het aanvraagformulier voor een taxivergunning kan je ook aangeven of je gebruik wenst te maken van openbare taxistandplaatsen in de gemeente. De gemeente voorziet de nodige plaatsen en bepaalt het aantal (eventueel in overleg met de taxi-exploitant).
  • Het college van burgemeester en schepenen controleert de aanvraag. De gemeente kan de vergunning enkel weigeren wanneer niet aan alle vergunningsvoorwaarden is voldaan en/of er meer dan één taxi per 1000 inwoners wordt geteld.
  • De dienst Lokale Economie levert de vergunning binnen een termijn van drie maanden af. Weigeringsbeslissingen moeten gemotiveerd worden.

De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar en is hernieuwbaar.

Bedrag

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Contact en openingsuren

Dienst Lokale Economie
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 57
E-mailadres: 
lokaleeconomie [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.