Toelage voor duurzaam sportmateriaal

Wat en voor wie?

Erkende Hoeilaartse sportverenigingen kunnen voor de aankoop van duurzaam sportmateriaal een toelage van de gemeente krijgen. Met ‘duurzaam’ wordt materiaal bedoeld dat lang kan gebruikt worden binnen de clubwerking.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het materiaal is duurzaam: het kan lang gebruikt worden en is weinig aan slijtage en bederf onderhevig.
  • Het materiaal is niet bestemd voor individueel gebruik maar wordt in de club collectief gebruikt.
  • Het materiaal moet al aangekocht zijn
  • Van aankopen van meer dan 5000 euro mag het restbedrag het jaar nadien nog ingediend worden.

Hoe aanvragen?

  • De aanvraag wordt uiterlijk op 30 september van het werkingsjaar bezorgd aan de sportdienst via het online aanvraagformulier. Voor elk soort materiaal dient er een afzonderlijke aanvraag ingediend te worden.
  • Het dagelijks bestuur van de sportraad onderzoekt en beoordeelt de aanvraag en bepaalt de toelage.
  • Op basis van het beoordelingsverslag neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing.

Bedrag

Er wordt jaarlijks een totaalbedrag van 5000 euro voorzien.

Raadpleeg het reglement voor meer informatie.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren