Uitbreidingsronde Kind & Gezin

Logo Kind en Gezin

De Vlaamse regering maakt regelmatig extra middelen vrij om te voldoen aan de toenemende vraag naar kinderopvang. Bij het toekennen van die middelen aan organisatoren van kinderopvang, wordt ook het advies van het lokaal bestuur gevraagd.

Lokaal advies

Om aan de vraag naar betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang te voldoen, investeert de Vlaamse regering in bijkomende opvangplaatsen door regelmatig extra middelen vrij te maken. Organisatoren van kinderopvang kunnen hierop intekenen en bij Kind & Gezin een aanvraag indienen om subsidies te krijgen. Bij zo’n ‘uitbreidingsronde kinderopvang’ gaat het niet alleen om uitbreiding, maar vaak ook om omschakeling naar een ander subsidieniveau.

Aan het lokaal bestuur wordt advies gevraagd over de aanvragen binnen de gemeente. Als lokale regisseur heeft de gemeente op die manier inbreng in de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod op haar grondgebied. Klik hier voor de procedure, de criteria en de puntenscores die de gemeente Hoeilaart hiervoor in overleg met het LOK hanteert.

Uitbreidingsronde 2018

De uitbreidingsronde van 2018 voor subsidieerbare plaatsen in de groepsopvang van baby’s en peuters stelt volgende deadlines:

  • De gemeente publiceert de criteria voor 30 juni 2018 op de gemeentelijke website (en eventueel via andere kanalen) en maakt deze kenbaar bij bestaande opvanginitiatieven.
  • Nieuwe of bestaande organisatoren van groepsopvang voor baby’s en peuters dienen hun aanvraag in bij Kind & Gezin én bij het lokaal bestuur voor 10 september 2018.
  • De advisering van het LOK vindt plaats tijdens een bijeenkomst op 20 september 2018 (datum bepaald tijdens vorige LOK-bijeenkomst), waarbij aanvragers verzocht worden aanwezig te zijn, zodat de aanvraag toegelicht kan worden.
  • Het LOK en gemeentebestuur documenteren de scoring en advisering van de verschillende aanvragen aan Kind & Gezin voor 30 september 2018 in een gemotiveerd advies.

Contact en openingsuren

Dienst Welzijn
Groenendaalsesteenweg 32
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 01 40
E-mailadres: 
welzijn [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 19 april achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak enkel terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68).