Verwarmingstoelage

Wat?

Sociaal Verwarmingsfonds vzw komt tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur. De aanvragen voor deze tussenkomst worden via het OCMW ingediend.

Sociaal Verwarmingsfonds vzw is een initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector. Het wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming.

Voorwaarden

Er worden voorwaarden gesteld op vlak van de soort brandstof en op vlak van de financiële en sociale situatie van het gezin. Raadpleeg de website www.verwarmingsfonds.be voor meer informatie.

Bedrag

  • Afhankelijk van de prijs per liter op de factuur, schommelt de toelage tussen 14 en 20 cent per liter.
  • Per gezin en per verwarmingsperiode wordt er maximum 1500 liter brandstof in aanmerking genomen.

Hoe aanvragen?

  • Binnen de 60 dagen na de levering moet je bij de sociale dienst van het OCMW je aanvraag indienen. Je krijgt een bewijs van de registratie van je aanvraag.
  • De sociale dienst controleert of je aan alle voorwaarden voldoet. De dienst heeft daartoe toegang tot de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en kan je ook contacteren als er meer inlichtingen nodig zijn.
  • Als je aan de voorwaarden voldoet, word je schriftelijk op de hoogte gebracht van het bedrag dat op je rekening wordt gestort.

Wat meebrengen?

  • Kopie van de leveringsfactuur of -bon. Wanneer je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder een kopie van de factuur en een attest dat het aantal appartementen vermeldt waarvoor brandstof werd aangekocht.
  • Je identiteitskaart.
  • Je rekeningnummer.
  • Op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).

Contact en openingsuren

Sociale dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 68
E-mailadres: 
sociale.dienst [at] ocmw.hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken momenteel achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68). Met de dienst Omgeving (tel. 02 658 28 71) kan je een afspraak maken om een openbaar onderzoek in te kijken.