Verzoekschriften

Een verzoekschrift is een schriftelijke vraag om een bepaald onderwerp te behandelen. Iedereen heeft het recht om verzoekschriften in te dienen bij de lokale bestuursorganen. De organen van de gemeente en het OCMW zijn de gemeenteraad, het college, de burgemeester, de OCMW-raad, het vast bureau, de voorzitter van het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter van dat comité, en de algemeen directeur. Verzoekschriften over een onderwerp dat niet tot de bevoegdheden van een lokaal bestuursorgaan behoort, zijn onontvankelijk.

De verzoeker hoeft geen inwoner van de gemeente te zijn. Het verzoekschrift kan ingediend worden per brief of per mail t.a.v. de algemeen directeur, Bram Wouters, Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart, e-mail: bram.wouters [at] hoeilaart.be.

Het verzoek moet duidelijk omschreven zijn.  Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd, als ze anoniem werd ingediend, als het een loutere mening is en geen concreet verzoek, als het taalgebruik beledigend is.

De verzoeker, of indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord, maar dat is geen afdwingbaar recht.

Het lokale bestuur moet binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord verstrekken.

(Decreet Lokaal Bestuur art. 304 - Grondwet art. 28)

Contact en openingsuren

Secretariaat
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 40
E-mailadres: 
secretariaat [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Maandag open van 8:15 tot 12:00
Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren