Vrijwilliger bij verenigingen, adviesraden en andere organisaties

Ook verenigingen en andere publieke organisaties (andere dan de gemeente en het OCMW, bijvoorbeeld een adviesraad) doen regelmatig een beroep op vrijwilligers om te helpen bij de organisatie van hun activiteiten.

Tennisclub De Jonge Wingerd zoekt terreinmeester

Rode Kruis

Seniorenraad

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)