Werkingssubsidie voor cultuurverenigingen

Wat?

Cultuurverenigingen die lid zijn van de gemeentelijke Cultuurraad, kent de gemeente een jaarlijkse subsidie toe om hun werking te ondersteunen. 

Voorwaarden

Om hiervoor in aanmerking te komen moet de vereniging:

1. minstens één volledig werkingsjaar lid zijn van de Cultuurraad;

2. haar culturele werking ontplooien binnen het grondgebied van de gemeente Hoeilaart en ook haar administratieve zetel hier gevestigd hebben;

3. een uitsluitend Nederlandstalige administratie en publiciteit voeren en in alle relaties met de leden uitsluitend het Nederlands gebruiken;

4. een eigen bestuur hebben;

5. minstens 10 leden hebben, waarvan de meerderheid gedomicilieerd is in Hoeilaart;

6. een bankrekening hebben op naam van de vereniging en beheerd door minimum 2 personen, inwoners van Hoeilaart en lid van de vereniging.

Bedrag

Voor het berekenen van de subsidie wordt een puntensysteem gehanteerd, waarbij de soort en het aantal georganiseerde activiteiten een rol spelen. Meer informatie hierover vind je in het reglement.

De subsidie wordt uitbetaald in het volgende werkjaar op basis van de meegedeelde gegevens over het lopende werkingsjaar en de activiteiten die erin ontwikkeld werden (van 1 september tot 31 augustus). Aanvragen dienen ingediend te worden voor 30 september van het lopende werkingsjaar.

Hoe aanvragen?

Dien het ingevulde aanvraagformuler en de bijhorende invullijst van georganiseerde activiteiten in bij de dienst Vrije Tijd. Doe dat voor 30 september van het lopende werkingsjaar, anders vervalt jullie recht op subsidie.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 9:00 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren