WhatsApp-buurtpreventiegroep

Logo WhatsApp Wat?

De WhatsApp-buurtpreventiegroep is een proefproject waarbij bewoners, gemeente en politie samenwerken om via hun smartphone vlot en veilig, in een besloten groep, informatie uit te wisselen over verdachte situaties in hun buurt. Op die manier willen ze woninginbraken, diefstallen en criminaliteit helpen voorkomen.

Het project is een initiatief van het Buurtinformatienetwerk (BIN) Hoeilaart. Deelname aan het project staat ook open voor niet-BIN-leden.

Voorwaarden om deel te nemen

  • Beschikken over een smartphone waarop WhatsApp geïnstalleerd is.
  • 18 jaar zijn of ouder.
  • In Hoeilaart wonen.
  • De spelregels respecteren.

Klik hier om de spelregels en voorwaarden te lezen.

Inschrijven om deel te nemen

Kan online hier of via de groene knop bovenaan of onderaan.

Werkwijze

Je merkt een verdachte situatie op. Wat doe je dan? Hoe ga je best te werk? En hoe geef je een goede beschrijving van de situatie? Klik hier voor meer uitleg over de toe te passen SAAR-methodiek.

Basisprincipe:

  • Verdachte situaties worden allereerst gemeld aan de politie via het alarmnummer 101.
  • Pas daarna wordt de verdachte situatie gemeld in de BIN Hoeilaart WhatsApp-groep.

Privacy en beheer persoonsgegevens

Klik hier voor meer info over het beheer van je persoonsgegevens en het respecteren van je privacy.

Meer info?

hoeilaartwhatsapp [at] gmail.com