WhatsApp-buurtpreventiegroep

Logo WhatsApp

Klik hier om in te schrijven voor de WhatsApp-buurtpreventiegroep voor inwoners

Klik hier om in te schrijven voor de WhatsApp-buurtpreventiegroep voor handelaars en zelfstandigen

Wat?

In de WhatsApp-buurtpreventiegroep werken bewoners, gemeente en politie samen om via hun smartphone vlot en veilig, in een besloten groep, informatie uit te wisselen over verdachte situaties in hun buurt. Op die manier willen ze woninginbraken, diefstallen en criminaliteit helpen voorkomen.

Wil je als burger meewerken aan een veilig Hoeilaart en beschik je niet over WhatsApp? Dan kan je lid worden van het Buurtinformatienetwerk Hoeilaart (BIN Hoeilaart). Neem daarvoor contact op met de coördinator van het BIN, Jan Montreuil, gsm 0472 56 42 46, jan.montreuil [at] telenet.be of hoeilaartwhatsapp [at] gmail.com.

Voorwaarden om deel te nemen aan de WhatsApp-buurtpreventiegroep

  • Beschikken over een smartphone waarop WhatsApp geïnstalleerd is.
  • 18 jaar zijn of ouder.
  • In Hoeilaart wonen.
  • De spelregels respecteren.

Klik hier om de spelregels en voorwaarden te lezen.

Inschrijven om deel te nemen

Kan online hier of via de groene knop bovenaan of onderaan.

Werkwijze

Je merkt een verdachte situatie op. Wat doe je dan? Hoe ga je best te werk? En hoe geef je een goede beschrijving van de situatie? Klik hier voor meer uitleg over de toe te passen SAA-methodiek.

Basisprincipe:

  • Verdachte situaties worden allereerst gemeld aan de politie via het alarmnummer 101.
  • Pas daarna wordt de verdachte situatie gemeld in de WhatsApp-buurtpreventiegroep.

Privacy en beheer persoonsgegevens

Klik hier voor meer info over het beheer van je persoonsgegevens en het respecteren van je privacy.

Meer info?

hoeilaartwhatsapp [at] gmail.com