Wijziging van een verkavelingsvergunning

Wat?

Een vergunde verkaveling kan worden gewijzigd. Als eigenaar van een kavel in een niet-vervallen verkaveling kan je een wijziging vragen. De aanvraag om een verkaveling te wijzigen heeft enkel betrekking op het deel dat jij in eigendom hebt en kan aangevraagd worden voor bijvoorbeeld:

  • wijziging van de percelen;
  • wijziging van de bebouwing (bijv. van gesloten bebouwing naar een halfopen bebouwing);
  • wijziging van de breedte van de bouwvrije strook;
  • wijziging van de voorschriften voor de bijgebouwen;
  • wijziging van het reliëf.

Hoe aanvragen?

De aanvraag tot wijziging van een verkavelingsvergunning dien je in bij de dienst Ruimtelijke Ordening aan de hand van het daartoe bestemde formulier. Neem in elk geval eerst contact op met deze dienst om je goed te informeren.

Belasting

Op de afgifte van een verkavelingsvergunning wordt een belasting geïnd.

Contact en openingsuren

Dienst Ruimtelijke Ordening
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 71
E-mailadres: 
ruimtelijkeordening [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Best op voorhand een afspraak maken om wachttijden te vermijden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst uitsluitend op afspraak terecht.

Alle openingsuren