Zelf organiseren

Zalen

Zalen, lokalen en repetitieruimtes.

Publiciteit maken

Hulpmiddelen om je activiteit bekend te maken: perslijst, deadlines Hier Hoeilaart, lichtkranten, infoportieken, aanplakzuilen.

Preventie

Fuifkoffer, Nog tijd zat ... voor alcohol, geluidsnormen- en metingen.