Zelf organiseren

Wijkfeest

Wijk in de Kijker, subsidie voor wijkfeesten, aanvragen om het openbaar domein te mogen gebruiken en materiaal te ontlenen van de gemeente, vrijwilligersverzekering, ...

Zalen

Zalen, lokalen en repetitieruimtes.

Publiciteit maken

Hulpmiddelen om je activiteit bekend te maken: perslijst, deadlines Hier Hoeilaart, lichtkranten, infoportieken, aanplakzuilen.

Preventie

Fuifkoffer, Nog tijd zat ... voor alcohol, geluidsnormen- en metingen.