Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag gesloten

Informatie en dienstverlening

Vrije tijd

Bibliotheek, GC Felix Sohie, sport, kids en jongeren, vakantiewerkingen, zelf organiseren, verenigingen en clubs, feesten, toerisme, ...

Afval en milieu

Recyclagepark, huisvuilophaling, insectenbestrijding, zwerfkatten, Kelleveldproject, zelf composteren, ...

Bouwen en wonen

Adreswijzigingen, premies voor energiezuinig bouwen, stedenbouwkundige vergunningen, aanleg voetpad, belastingen, ruimtelijke plannen, sociale woningen, grasmaaien, verhuizen, ...

Identiteit en reizen

Identiteitskaarten, Kids-ID, reisdocumenten, legaliseren van handtekeningen, gezinssamenstelling, nationaliteit, reistoestemming voor minderjarigen, ...

Rijbewijzen

Rijbewijs aanvragen, internationaal rijbewijs, diefstal of verlies.

Geboorte en overlijden

Aangifte geboorte, adoptie, overlijden, euthanasie, orgaantransplantatie, kerkhof, geboorteakte, overlijdensakte, ...

Trouwen en samenwonen

Huwelijk, echtscheiding, wettelijk samenwonen, jubilea, huwelijksakte, ...

Scholen en opvang

Kleuter- en lager onderwijs, Academie voor Podiumkunsten, kinderdagverblijf, onthaalouders, Jeugdatelier, volwassenenonderwijs.

Inburgering

Cursussen Nederlands voor anderstaligen, vreemdelingenzaken, inburgeringstraject, ...

Mobiliteit en wegenwerken

Strooidienst, speelstraten, gratis buskaarten, reductie op Buzzy Pazz, elektrisch vervoer, ...

Ondernemen en werken

Vacatures, Werkwinkel-VDAB, starten van een horecazaak, markten en kermis, Dienstenonderneming Uvalabor, uittreksel uit het strafregister, belastingen, ...

Hulpdiensten en veiligheid

Politie, brandweer, vakantietoezicht op woningen, premie voor inbraakbeveiliging, gemachtigd opzichter worden, buurtinformatienetwerk, ...

Welzijn

Wachtdiensten, thuiszorg, strijkdienst, serviceflats en zorgcentra, aanvraag tegemoetkomingen, pensioenaanvraag, IGO-senioren, verwarmingstoelage, parkeerkaart voor personen met een handicap, opladen budgetmeterkaart, ...

Vrijwilligersloket

Wie zich in Hoeilaart als vrijwilliger wil engageren, bij de gemeente, bij het OCMW of bij activiteiten van verenigingen of raden, vindt hier meer info en kan zich online kandidaat stellen.

Gemeente en bestuur

Gemeentebestuur

College van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, OCMW-raad, adviesraden, bekendmakingen, recht op inzage, vergaderkalender, ...

Over Hoeilaart

Filmpje 'Hoeilaart', geografische informatie, geschiedenis, bezienswaardigheden, streekproducten, ereburgers, FairTradeGemeente, zustergemeente, wapenschild, ...

Vacatures

Vacatures bij de gemeente, vacatures bij OCMW, spontane sollicitaties, dienstenonderneming Uvalabor, Werkwinkel-VDAB.

Losse stoeptegels, kapot wegdek, sluikstorten, ongedierte, andere opmerkingen, nuttige suggesties, ...