Wegenwerken

Zowel de gemeente als andere overheden spannen zich in om het verkeer vlotter en veiliger te doen verlopen en meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers. Deze werken zullen nu en dan voor enige verkeershinder zorgen. Hou er ook rekening mee dat wegenwerken erg afhankelijk zijn van het weer en de planning in de war kunnen sturen.

Start 2021

Start 2022

Start 2023

  • Guillaume Dekleermaekerstraat: nieuwe asfalt
  • Nilleveldstraat: nieuwe voetpaden en verbetering van de aansluiting op de brug
  • Joseph Kumpsstraat: snelheidsvertragende maatregelen en heraanleg van de 90°-bocht
  • Ildefons Vandammestraat: ondertunneling van de spoorweg ter vervanging van het huidige bruggetje
    Van 16 januari tot en met 20 maart 2023.
  • Albert Biesmanslaan: ontdubbeling fietspad en nieuwe toegang tot sport- en jeugdsite Koldam

Later