Alle diensten van gemeente en OCMW werken momenteel achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68). Met de dienst Omgeving (tel. 02 658 28 71) kan je een afspraak maken om een openbaar onderzoek of een omgevingsvergunning waarover een beslissing werd genomen, in te kijken.

Informatie en dienstverlening

Coronavirus

Alle maatregelen en berichten in verband met het coronavirus.

Vrije tijd

Bibliotheek, GC Felix Sohie, sport, kids en jongeren, vakantiewerkingen, zelf organiseren, verenigingen en clubs, feesten, toerisme, ...

Vrijwilligersloket

Wie zich in Hoeilaart als vrijwilliger wil engageren, bij de gemeente, het OCMW of bij activiteiten van verenigingen, raden of andere publieke organisaties, vindt hier meer info en kan zich online kandidaat stellen.

Afval en milieu

Recyclagepark, huisvuilophaling, insectenbestrijding, zwerfkatten, registratiebewijs voor honden, Kelleveldproject, zelf composteren, ...

Bouwen en wonen

Adreswijzigingen, Woonloket, premies voor energiezuinig bouwen, omgevingsvergunningen, aanleg voetpad, belastingen, ruimtelijke plannen, sociale woningen, grasmaaien, verhuizen, ...

Identiteit en reizen

Identiteitskaarten, Kids-ID, reisdocumenten, legaliseren van handtekeningen, gezinssamenstelling, nationaliteit, reistoestemming voor minderjarigen, ...

Rijbewijzen

Rijbewijs aanvragen, internationaal rijbewijs, diefstal of verlies.

Geboorte en overlijden

Aangifte geboorte, adoptie, overlijden, euthanasie, orgaantransplantatie, kerkhof, geboorteakte, overlijdensakte, ...

Trouwen en samenwonen

Huwelijk, echtscheiding, wettelijk samenwonen, jubilea, huwelijksakte, ...

Welzijn

Wachtdiensten, Huis van het Kind, thuiszorg, strijkdienst, serviceflats en zorgcentra, aanvraag tegemoetkomingen, pensioenaanvraag, IGO-senioren, verwarmingstoelage, parkeerkaart voor personen met een handicap, opladen budgetmeterkaart, ...

Scholen en kinderopvang

Lokaal Loket Kinderopvang, kleuter- en lager onderwijs, Academie voor Podiumkunsten, Jeugdatelier, volwassenenonderwijs.

Inburgering

Cursussen Nederlands voor anderstaligen, vreemdelingenzaken, inburgeringstraject, Expat op Pad ...

Mobiliteit en wegenwerken

Strooidienst, speelstraten, gratis buskaarten, reductie op Buzzy Pazz, elektrisch vervoer, werken Gemeenteplein, ...

Ondernemen en werken

Handelsgids, horecabrochure, vacatures, Werkwinkel-VDAB, starten van een horecazaak, markten, kermissen en circus, Dienstenonderneming Uvalabor, uittreksel uit het strafregister, belastingen, ...

Hulpdiensten en veiligheid

Politie, brandweer, vakantietoezicht op woningen, premie voor inbraakbeveiliging, gemachtigd opzichter worden, buurtinformatienetwerk (BIN), WhatsApp-buurtpreventiegroep, ...

Verkiezingen

Uitslagen van de Europese, federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019, formulieren en info.

Gemeente en bestuur

Het bestuur

Gemeenteraad, OCMW-raad, college van burgemeester en schepenen, vast bureau, adviesraden, bekendmakingen, openbare onderzoeken, openbaarheid van bestuur, deelnemen aan het beleid, vergaderkalender, ...

Over Hoeilaart

Fotoalbum, filmpje 'Hoeilaart', Hoeilaart-app, geografische informatie, bevolkingscijfers, geschiedenis, 'Hoeilaart Weleer', bezienswaardigheden, streekproducten, ereburgers, FairTradeGemeente, zustergemeente, wapenschild, ...

Vacatures

Vacatures bij de gemeente en het OCMW, andere vacatures, spontane sollicitaties, dienstenonderneming Uvalabor, Werkwinkel-VDAB.

Losse stoeptegels, kapot wegdek, sluikstorten, ongedierte, andere opmerkingen, nuttige suggesties, ...