Politiereglement

Een gemeentelijk politiereglement wordt opgemaakt door de gemeenteraad. Alles wat mag en niet mag op het gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein staat erin.

Je kan het politiereglement van Hoeilaart, goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 april 2014 en gewijzigd op 21 december 2016, hier downloaden en raadplegen.

Met dit reglement wil de gemeente allerlei vormen van openbare overlast zoals vervuiling, verloedering, lawaai, … tegengaan. Het reglement bevat in feite de regels voor goed samenleven, voor goed burgerschap in onze gemeente.

Bijzondere aandacht voor:

Art 21-23 - Vuur en vuurwerk

Art. 36 en verder - Sluikstorten

Art. 100-108 - Lawaaihinder

Art. 109 - Grasmaaien

Art. 129 - Honden aan de leiband

Art. 130 - Hondenpoep opruimen

In de brochure 'Goede afspraken, prettig samenleven' vind je een aantal belangrijke afspraken.