Papieren en attesten

Bouwen en wonen

Geboorte en overlijden

Identiteit en reizen

Inburgering

 • Attest van verblijf en nationaliteit

  Dit attest bevestigt dat iemand ingeschreven is op zijn adres in Hoeilaart en vermeldt tevens de nationaliteit (eGovFlow)

 • Vreemdelingenzaken

  Vreemdelingen die zich in Hoeilaart komen vestigen, moeten zich binnen 8 dagen bij de dienst Burgerzaken aanmelden

Ondernemen en werken

 • Bestuurderspas

  Vanaf 1 juli 2020 dienen alle chauffeurs die diensten aanbieden voor het individueel bezoldigd personenvervoer (taxi/VVB) in het bezit te zijn van een bestuurderspas

 • Braderieën en occasionele kramen

  Je kan de toelating krijgen om bij occasionele gelegenheden, zoals braderieën, én mits betaling van een belasting, een verkoopstand op het openbaar domein op te stellen

 • Circus

  Een aanvraag indienen om in het dorp een circus te mogen opstellen

 • Frituur- en eetwarenkramen

  De toelating vragen voor een frituur- of eetwarenkraam

 • Jaarmarkt Druivenfestival

  Een standplaats aanvragen op de jaarmarkt, die elk jaar plaatsvindt op de maandag van het Druivenfestival

 • Kermissen

  Meer info voor bezoekers en kermiskramers over de zomerkermis, Druivenkermis en winterkermis

 • Rommelmarkt Druivenfestival

  Een standplaats aanvragen op de tweedaagse rommelmarkt van het Druivenfestival

 • Standplaats op het Druivenfestival

  Een standplaats aanvragen voor een drank-, eet- of ander verkoopstandje in de straten tijdens het Druivenfestival

 • Uittreksel uit het strafregister

  Het uittreksel vervangt het vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag en beschrijft je eventuele strafrechtelijk verleden (eGovFlow)

 • Vrijdagmarkt

  Een standplaats aanvragen op de markt, die elke vrijdagmorgen plaatsvindt op het Gemeenteplein

Rijbewijzen

Trouwen en samenwonen