Papieren en attesten

Bouwen en wonen

Geboorte en overlijden

Identiteit en reizen

Inburgering

 • Attest van verblijf en nationaliteit

  Dit attest bevestigt dat iemand ingeschreven is op zijn adres in Hoeilaart en vermeldt tevens de nationaliteit (eGovFlow)

 • Vreemdelingenzaken

  Vreemdelingen die zich in Hoeilaart komen vestigen, moeten zich binnen 8 dagen bij de dienst Burgerzaken aanmelden

Ondernemen en werken

 • Bestuurderspas

  Vanaf 1 juli 2020 dienen alle chauffeurs die diensten aanbieden voor het individueel bezoldigd personenvervoer (taxi/VVB) in het bezit te zijn van een bestuurderspas

 • Braderieën en occasionele kramen

  Je kan de toelating krijgen om bij occasionele gelegenheden, zoals braderieën of Meifeesten, én mits betaling van een belasting, een verkoopstand op het openbaar domein op te stellen

 • Circus

  Een aanvraag indienen om in het dorp een circus te mogen opstellen

 • Frituur- en eetwarenkramen

  De toelating vragen voor een frituur- of eetwarenkraam

 • Jaarmarkt Druivenfestival

  Een standplaats aanvragen op de jaarmarkt, die elk jaar plaatsvindt op de maandag van het Druivenfestival

 • Kermissen

  Meer info voor bezoekers en kermiskramers over de zomerkermis, Druivenkermis en winterkermis

 • Rommelmarkt Druivenfestival

  Een standplaats aanvragen op de tweedaagse rommelmarkt van het Druivenfestival

 • Standplaats op het Druivenfestival

  Een standplaats aanvragen voor een drank-, eet- of ander verkoopstandje in de straten tijdens het Druivenfestival

 • Uittreksel uit het strafregister

  Het uittreksel vervangt het vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag en beschrijft je eventuele strafrechtelijk verleden (eGovFlow)

 • Vrijdagmarkt

  Een standplaats aanvragen op de markt, die elke vrijdagmorgen plaatsvindt op het Gemeenteplein

Rijbewijzen

Trouwen en samenwonen