Laatste wilsbeschikking

Wat?

Je kan zelf vooraf bepalen of je na je overlijden begraven of gecremeerd wil worden. Die keuze kan je bij de burgerlijke stand van je woonplaats laten vastleggen in een document. Je keuze wordt dan opgenomen in het rijksregister.
Bij elk overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd, en in voorkomend geval wordt nagegaan of de wens van de overledene gerespecteerd wordt. Je kan een gemaakte keuze steeds wijzigen.
Opgelet: een eenzijdig handgeschreven of getypt document waarin een persoon eenzijdig verklaart hoe zijn begrafenis moet georganiseerd worden, kan niet in het rijksregister worden geregistreerd.

Keuzemogelijkheden

  • Je kan laten registeren of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie. Er bestaan verschillende mogelijkheden.
  • Je kan daarnaast ook je keuze van de uitvaartplechtigheid laten registreren: geen ritueel, katholieke godsdienst, protestantse godsdienst, anglicaanse godsdienst, orthodoxe godsdienst, joodse godsdienst, islamitische godsdienst, neutraal filosofische overtuiging of vrijzinnige overtuiging.
  • Als je beschikt over een uitvaartcontract kan je ook dat laten registreren. Een uitvaartcontract regelt de laatste wilsbeschikking van een persoon en wordt gesloten tussen een privépersoon enerzijds en een notaris, een begrafenisonderneming, een verzekeringsmaatschappij, of gelijk welke daartoe gemachtigde instantie anderzijds.

Voorwaarden

Meerderjarig zijn.
De ouders of voogd van een minderjarige - jonger dan zestien jaar - zijn gemachtigd om de wilsbeschikking in zijn naam en voor zijn rekening in te dienen. De minderjarige kan deze beslissing wijzigen zodra hij zestien jaar oud is.

Hoe aanvragen?

Je legt een laatste wilsverklaring af bij de dienst Burgerzaken. Deze verklaring wordt geregistreerd in het rijksregister. 

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart.
  • Indien van toepassing: uitvaartcontract.

Hoeveel kost het?

Gratis.

LEIFkaart

Bij LEIF (LevensEinde InformatieForum) kan je een LEIFkaart (opent in nieuw venster) aanvragen die je in jouw portefeuille kan bewaren en waarop deze en andere wettelijke wilsverklaringen opgelijst zijn.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00 en van 16:00 tot 19:30
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren