Attest van wettelijke samenwoning

Wat?

Dit attest bevestigt dat twee personen een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekenden. Het getuigschrift vermeldt een aantal persoonlijke gegevens waaronder: namen en voornamen, geboortedatums en geboorteplaatsen, adres, datum van de verklaring van wettelijke samenwoning en plaats waar de verklaring is opgemaakt.

Wie mag het aanvragen?

Een van beide partners die wettelijk samenwonen in Hoeilaart.

Voorwaarde

Je moet in de bevolkingsregisters van Hoeilaart ingeschreven zijn.

Hoe aanvragen? Hoe bekomen?

  • Hier online aanvragen. Wanneer je je aanmeldt, ontvang je het attest in je mailbox. Wanneer je je niet aanmeldt, wordt het met de post opgestuurd.
  • Aan het loket van de dienst Burgerzaken. Breng je identiteitskaart mee. Je krijgt het attest onmiddellijk.
  • Schriftelijk t.a.v. de dienst Burgerzaken. Vermeld je rijksregisternummer. Het attest wordt met de post opgestuurd.

Hoeveel kost het?

Gratis.

 

Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag open van 8:15 tot 12:00