Erkenning van een kind

Wat?

De erkenning van een kind is de verklaring waarbij een persoon bevestigt dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen zichzelf en het (ongeboren of geboren) kind.

Voorwaarden

Een kind kan erkend worden voor de geboorte (minimum zes maanden zwanger zijn), met een medisch attest van de vermoedelijke geboortedatum. Een voordeel van erkenning voor de geboorte is dat de vader of meemoeder de geboorte alleen kan aangeven.
Maar je kan het kind ook erkennen bij de eigenlijke geboorteaangifte of op een ander moment na de geboorte.

De moeder en/of het kind moeten toestemming voor de erkenning geven:

  • voor de geboorte: de moeder;
  • niet-ontvoogd kind jonger dan 12 jaar: de moeder;
  • niet-ontvoogd kind ouder dan 12 jaar: moeder en kind;
  • meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind: het kind.

Je kan een kind erkennen in het gemeentehuis van je woonplaats of in dat van de gemeente waar het kind geboren zal worden of geboren is. Als je de erkenning voor de geboorte doet in andere gemeente dan de gemeente waar het kind geboren wordt, dan moet je bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover neem je best contact op met een notaris.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder of als de moeder getrouwd is met een andere partner dan de vader, dan moet de echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Hoe erkenning aanvragen?

De erkenner moet samen met de moeder en/of het kind een afspraak maken bij de dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen?

  • Voor de geboorte: medisch attest waaruit blijkt dat de moeder zwanger is, met vermelding van de vermoedelijke geboortedatum.
  • Identiteitskaarten van de ouders.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Afschrift van akte van erkenning

Bij sommige formaliteiten dien je de erkenning te kunnen bewijzen. Hiervoor kan je volgende afschriften aanvragen:

Contact en openingsuren

Dienst Burgerzaken
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 50
E-mailadres: 
burgerzaken [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00 en van 16:00 tot 19:30
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren