Aangifte geboorte

Wat?

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van je kind. Dat moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

Hoeilaartse baby’s worden vaak geboren in kraamziekenhuizen buiten onze gemeente. In dat geval brengt de burgerlijke stand van de geboorteplaats (waar de baby werd aangegeven) de Hoeilaartse dienst Burgerzaken op de hoogte, zodat het kindje in het bevolkingsregister van Hoeilaart ingeschreven wordt.

Hoe aangeven?

  • De aangifte wordt gedaan door de vader, de moeder of meemoeder, door beide ouders of door de geneesheer.
  • Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.
  • Bij de aangifte van je eerste kind kan je ook aangeven welke familienaam je aan je kinderen wil geven.

Wat meebrengen?

  • Medisch geboorteattest van de dokter of vroedvrouw.
  • Trouwboekje van de ouders.
  • Identiteitskaarten van de ouders.
  • Eventueel de akte van erkenning indien de ouders niet getrouwd zijn en het kind erkend hebben voor de geboorte.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Contact en openingsuren

Dienst Burgerzaken
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 50
E-mailadres: 
burgerzaken [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.