Afschrift van een geboorteakte

Wat?

Een geboorteakte is een akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van de aangifte van de geboorte van een kind. Een afschrift van de geboorteakte is een kopie van die akte. Je kan dat voor sommige formaliteiten nodig hebben. Voor oude akten van voor 1900, moet je in het archief van de Heemkundige Kring zijn.

Wie mag het aanvragen?

  • Akten ouder dan 100 jaar: iedereen.
  • Akten tot 100 jaar oud: jijzelf, bloedverwanten in opgaande of dalende lijn, je echtgeno(o)te of overlevende echtgeno(o)te, erfgenamen, je wettelijke vertegenwoordiger.

Voorwaarden

  • De geboorte vond plaats in Hoeilaart
  • Werd je niet in Hoeilaart geboren, dan moet je je aanvraag richten tot de burgerlijke stand van de gemeente waar je geboren bent.

Hoe aanvragen? Hoe bekomen?

Volgende mogelijkheden:

  • Aan het loket van de dienst Burgerzaken. Breng je identiteitskaart mee. Je krijgt afschrift het onmiddellijk.
  • Schriftelijk of per mail¬† t.a.v. de dienst Burgerzaken. Vermeld je rijksregisternummer. Het afschrift wordt met de post opgestuurd.
  • Hier online aanvragen. Het afschrift wordt met de post opgestuurd.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Extra

Ook iedereen die een wettelijk belang kan aantonen om je geboorteakte te verkrijgen: notarissen, advocaten, andere openbare besturen of diensten, ... kunnen jouw geboorteakte aanvragen. Zij doen dit schriftelijk of via mail, met vermelding van de reden.

Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag open van 8:15 tot 12:00