Wilsverklaring euthanasie

Wat?

Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek. Euthanasie mag enkel en alleen door een arts uitgevoerd worden. Met een schriftelijke wilsverklaring die je bij de gemeente laat registreren, leg je je wil vast dat euthanasie wordt toegepast wanneer je in een onomkeerbare coma terechtkomt.
Door de wilsverklaring officieel te registreren, komt deze terecht in een centrale databank van de FOD Volksgezondheid. De behandelende arts kan daar onmiddellijk achterhalen of er een wilsverklaring bestaat en wat erin staat.
Een wilsverklaring opgesteld vanaf 2 april 2020 blijft onbeperkt geldig. Verklaringen geregistreerd tot en met 1 april 2020 hebben evenwel een geldigheidsduur van 5 jaar. Je kan de verklaring omzetten naar een nieuwe wilsverklaring met een onbeperkte geldigheid door het nog één keer te herbevestigen.

De wilsverklaring kan ook op elk moment herzien of ingetrokken worden.

Voorwaarden

 • Meerderjarig of ontvoogd minderjarig zijn.
 • Handelingsbekwaam en bewust zijn.
 • De wens moet vrijwillig, overwogen en herhaald zijn en niet tot stand gekomen als gevolg van externe druk.
 • De verklaring is opgesteld volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier.
 • Twee meerderjarige getuigen ondertekenen mee het document. Minstens een van hen heeft geen materieel voordeel bij het overlijden, en kan dus geen familie zijn (wel een kennis, buurman ...).
 • Je kan daarnaast ook de gegevens invullen van een vertrouwenspersoon, die onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht wanneer je je in een toestand bevindt waarin de wilsverklaring van toepassing zou zijn.

Hoe aanvragen?

 • Download het formulier wilsverklaring inzake euthanasie of haal het bij de dienst Burgerzaken.
 • Breng het ingevulde formulier naar de dienst Burgerzaken. De ambtenaar zal de wilsverklaring controleren en vervolgens registreren.
 • Je krijgt een afschrift van de wilsverklaring en een afschrift van de registratie.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart.
 • Kopie van de identiteitskaarten van de getuigen en eventuele vertrouwenspersonen.
 • Ingevulde formulier voor wilsverklaring.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Negatieve wilsverklaring

De wilsverklaring euthanasie slaat alleen op een situatie van een onomkeerbaar coma. In alle andere situaties (dementie, verlies van communicatiemogelijkheden, omkeerbaar coma, ...) is de verklaring waardeloos. Het officiële formulier laat ook geen nuanceringen toe (geen reanimatie, geen kunstmatige beademing, ...). Hiervoor kan een formulier van negatieve wilsverklaring ingevuld worden. Dat formulier is ook te verkrijgen bij de dienst Burgerzaken maar wordt niet geregistreerd. Je dient het document met jouw behandelende arts te overleggen.

LEIFkaart

Bij LEIF (LevensEinde InformatieForum) kan je een LEIFkaart (opent in nieuw venster) aanvragen die je in jouw portefeuille kan bewaren en waarop deze en andere wettelijke wilsverklaringen opgelijst zijn.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren