Aangifte overlijden

Wat?

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Dat wordt meestal gedaan door een begrafenisondernemer.
Er wordt dan een overlijdensakte opgesteld, die wordt overhandigd aan de begrafenisondernemer of wordt opgestuurd naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats. Het overlijden wordt geregistreerd in de bevolkingsregisters van de laatste woonplaats.

Wat meebrengen?

  • Medisch attest van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld.
  • Identiteitskaart van de overledene.
  • Indien gehuwd: trouwboekje van de overledene.
  • Rijbewijs van de overledene.
  • Indien de begrafenis in een andere gemeente plaatsvindt: toelating tot begraven van die andere gemeente.

De dienst Burgerzaken controleert zelf of er een laatste wilsbeschikking werd geregistreerd. Je hoeft zelf geen attest mee te brengen.

Hoeveel kost het?

Gratis. 

Bijkomend

Bij crematie is de tussenkomst van een wetsdokter vereist. Het verslag van de wetsdokter wordt toegevoegd aan het dossier, alvorens de overlijdensakte op te maken.

Contact en openingsuren

Dienst Burgerzaken
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 50
E-mailadres: 
burgerzaken [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.