Adoptie

Wat?

Op basis van een rechterlijke uitspraak wordt er een juridische band gecreëerd tussen adoptant en geadopteerde met ongeveer dezelfde rechtsgevolgen als de gewone afstammingsband. Het komt erop neer dat je als ouder het kind zal opvoeden van andere biologische ouders.

We onderscheiden:

  • Gewone adoptie (waarbij nog zekere banden met de oorspronkelijke familie behouden blijven) en volle adoptie (waarbij alle verwantschapsbanden met het oorspronkelijke gezin worden verbroken).
  • Adoptie in België en adoptie in het buitenland.

Vlaams Centrum voor Adoptie

Een adoptieprocedure kan bijzonder ingewikkeld zijn. Het is belangrijk dat je vooraf de nodige informatie inwint en dat je voldoende gemotiveerd bent om een kind te adopteren. Het belang en de rechten van het kind komen altijd op de eerste plaats. Neem contact op met het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA), dat instaat voor elke adoptie van een kind door adoptieouders wonend in Vlaanderen.

Wat doet de gemeente Hoeilaart?

  • Voor het overschrijven van adoptievonnissen, vreemde adoptiebeslissingen en de geboorteakte van het kind in de burgerlijke stand, kan je terecht bij de dienst Burgerzaken.
  • Bij de adoptie van een kind dat jonger is dan 3 jaar, reikt de gemeente Hoeilaart een geschenk uit. Je ontvangt een waardebon van 30 euro die je kan gebruiken bij de lokale middenstand.
  • Vanaf het derde kind, door geboorte of adoptie, wordt er automatisch ook een geboorte- en adoptiepremie toegekend.

Contact en openingsuren

Dienst Burgerzaken
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 50
E-mailadres: 
burgerzaken [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.