Adoptie

Wat?

Op basis van een rechterlijke uitspraak wordt er een juridische band gecreëerd tussen adoptant en geadopteerde met ongeveer dezelfde rechtsgevolgen als de gewone afstammingsband. Het komt erop neer dat je als ouder het kind zal opvoeden van andere biologische ouders.

We onderscheiden:

  • Gewone adoptie (waarbij nog zekere banden met de oorspronkelijke familie behouden blijven) en volle adoptie (waarbij alle verwantschapsbanden met het oorspronkelijke gezin worden verbroken).
  • Adoptie in België en adoptie in het buitenland.

Vlaams Centrum voor Adoptie

Een adoptieprocedure kan bijzonder ingewikkeld zijn. Het is belangrijk dat je vooraf de nodige informatie inwint en dat je voldoende gemotiveerd bent om een kind te adopteren. Het belang en de rechten van het kind komen altijd op de eerste plaats. Neem contact op met het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA), dat instaat voor elke adoptie van een kind door adoptieouders wonend in Vlaanderen.

Wat doet de gemeente Hoeilaart?

Voor het overschrijven van adoptievonnissen, vreemde adoptiebeslissingen en de geboorteakte van het kind in de burgerlijke stand, kan je terecht bij de dienst Burgerzaken. In sommige gevallen kan je een afschrift of uittreksel van de adoptieakte bekomen.

Contact en openingsuren

Dienst Burgerzaken
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 50
E-mailadres: 
burgerzaken [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00 en van 16:00 tot 19:30
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren