Verklaring van erfrecht

Wat?

De verklaring van erfrecht afgeleverd door het gemeentebestuur, kan enkel gebruikt worden voor het recupereren van kleine bedragen bij bijvoorbeeld de mutualiteit.
Een erfrechtverklaring volstaat niet voor het deblokkeren van bankrekeningen. Dat kan enkel op vertoon van een akte van erfopvolging, opgemaakt door een notaris, of een attest van erfopvolging, opgemaakt door de ontvanger van het registratiekantoor.
Indien de overledene een huwelijkscontract had, is het gemeentebestuur niet bevoegd om een erfrechtverklaring op te stellen.

Hoe aanvragen?

De burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene kan een verklaring van erfrecht afleveren op vertoon van het trouwboekje en op verzoek van een familielid van een overledene. 

Wat meebrengen?

  • Indien gehuwd: trouwboekje van de overledene.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag open van 8:15 tot 12:00