Conformiteitsattest

Wat?

Het conformiteitsattest is een document waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woonnormen voldoet. Het attest is niet verplicht maar de verhuurder kan er wel mee aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar (meer) is en voldoet aan de kwaliteitsnormen op vlak van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en aantal toegelaten bewoners.

Het conformiteitsattest blijft 10 jaar geldig, tenzij de woning ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een ambtenaar van de gemeente.

Hoe aanvragen?

  • Alleen de eigenaar-verhuurder kan het conformiteitsattest aanvragen.
  • De aanvraag moet gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen. Als het dossier volledig is moet het college een beslissing nemen binnen de 60 dagen na ontvangstdatum bij woningen en 90 dagen na ontvangstdatum bij kamers.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Contact en openingsuren

Milieudienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 75
E-mailadres: 
milieu [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren