Vergunningen

Afval, milieu en klimaat

Bouwen en wonen

 • Aanleg van een voetpad

  Vergunning om een voetpad aan te leggen en vereisten waaraan een voetpad moet voldoen

 • Aansluiting op de riolering

  Om je eigendom op de openbare riolering aan te sluiten, moet je bij de gemeente een aanvraag indienen

 • Inname van het openbaar domein

  Vergunning om bij bouwwerken, afbraakwerken, laden en lossen, een verhuis ... het openbaar domein te gebruiken en de nodige signalisatie te plaatsen

 • Meldingsplicht

  Voor een aantal bouwwerken wordt de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht

 • Omgevingsvergunning

  De vroegere stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning werden vanaf 1 januari 2018 vervangen door de geïntegreerde omgevingsvergunning, die via het elektronisch omgevingsloket van de Vlaamse Overheid bij de gemeente kan aangevraagd worden

 • Regularisatievergunning

  Een regularisatievergunning is een omgevingsvergunning die tijdens of na de uitvoering van een vergunningsplichtig project wordt afgeleverd

 • Stedenbouwkundig attest

  Om inlichtingen te bekomen over een bepaald perceel

Mobiliteit en wegenwerken

 • Speelstraat

  Je kan bij de gemeente de toestemming vragen om je straat tijdelijk autoluw te mogen maken, zodat de kinderen er samen kunnen spelen

Ondernemen en werken

 • Braderieën en occasionele kramen

  Je kan de toelating krijgen om bij occasionele gelegenheden, zoals braderieën of Meifeesten, én mits betaling van een belasting, een verkoopstand op het openbaar domein op te stellen

 • Horeca- en drankvergunning

  Vergunning om een horecazaak te starten of te wijzigen, en om er alcoholische dranken te mogen schenken

 • Individueel bezoldigd personenvervoer (taxi/VVB)

  Wie een taxidienst wil uitbaten moet in het bezit zijn van een geldige vergunning voor het exploiteren van individueel bezoldigd personenvervoer (taxi/VVB of Verhuur van Voertuigen zonder bestuurder)

Vrije tijd

Welzijn