Vergunningen

Afval en milieu

Bouwen en wonen

 • Aanleg van een voetpad

  Vergunning om een voetpad aan te leggen en vereisten waaraan een voetpad moet voldoen

 • Aansluiting op de riolering

  Om je eigendom op de openbare riolering aan te sluiten, moet je bij de gemeente een aanvraag indienen

 • Gebruik van het openbaar domein

  Vergunning om bij bouwwerken, afbraakwerken, laden en lossen, een verhuis, het plaatsen van een winkelkraam ... het openbaar domein te gebruiken en de nodige signalisatie te plaatsen

 • Omgevingsvergunning

  De vroegere stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning werden vanaf 1 januari 2018 vervangen door de geïntegreerde omgevingsvergunning, die via het elektronisch omgevingsloket van de Vlaamse Overheid bij de gemeente kan aangevraagd worden

 • Paaltjes op het voetpad

  Paaltjes of andere voorwerpen op het voetpad zetten mag niet zonder vergunning

 • Regularisatievergunning

  Een regularisatievergunning is een omgevingsvergunning die tijdens of na de uitvoering van een vergunningsplichtig project wordt afgeleverd

 • Stedenbouwkundige attesten

  Om inlichtingen te bekomen over een bepaald perceel

Mobiliteit en wegenwerken

 • Speelstraat

  Je kan bij de gemeente de toestemming vragen om je straat tijdelijk autoluw te mogen maken, zodat de kinderen er samen kunnen spelen

Ondernemen en werken

 • Horeca- en drankvergunning

  Vergunning om een horecazaak te starten of te wijzigen, en om er alcoholische dranken te mogen schenken

 • Individueel bezoldigd personenvervoer (taxi/VVB)

  Wie een taxidienst wil uitbaten moet in het bezit zijn van een geldige vergunning voor het exploiteren van individueel bezoldigd personenvervoer (taxi/VVB of Verhuur van Voertuigen zonder bestuurder)

Vrije tijd

Welzijn