Afval, milieu en klimaat

Bouwen en wonen

 • Aanleg van een voetpad

  Vergunning om een voetpad aan te leggen en vereisten waaraan een voetpad moet voldoen

 • Aansluiting op de riolering

  Hier vind je meer informatie over hoe je een aanvraag kan indienen om je eigendoem aan te sluiten op de openbare riolering.

 • Inname van het openbaar domein

  Vergunning om bij bouwwerken, afbraakwerken, laden en lossen, een verhuis ... het openbaar domein te gebruiken en de nodige signalisatie te plaatsen

 • Inname van het openbaar domein voor wijkfeest of evenement

  Je hebt een vergunning nodig om op het openbaar domein een wijkfeest of evenement te organiseren en de nodige signalisatie te plaatsen

 • Meldingsplicht

  Voor een aantal bouwwerken wordt de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht

 • Muziek op fuiven en feesten

  Om muziek te maken op fuiven, feesten en parades - wat hinderlijk kan zijn voor de omwonenden - moet je een vergunning aanvragen

 • Omgevingsvergunning

  De vroegere stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning werden vanaf 1 januari 2018 vervangen door de geïntegreerde omgevingsvergunning, die via het elektronisch omgevingsloket van de Vlaamse Overheid bij de gemeente kan aangevraagd worden

 • Paaltjes op het voetpad

  Paaltjes of andere voorwerpen op het voetpad zetten mag niet zonder vergunning

 • Regularisatievergunning

  Een regularisatievergunning is een omgevingsvergunning die tijdens of na de uitvoering van een vergunningsplichtig project wordt afgeleverd

 • Toelating aanplakzuilen

  Om affiches op de aanplakzuilen te mogen aanplakken, heb je de schriftelijke toelating van de burgemeester nodig

 • Verbod sterkedrank, uitzondering

  In Hoeilaart mag je op openbare evenementen geen sterkedrank schenken; op deze regel kan je eenmaal per jaar een uitzondering vragen

 • Visvergunning (visverlof)

  Om te mogen vissen in openbare vijvers, rivieren, ...

 • Zorgwonen

  Om een kleinere woongelegenheid in en bij een bestaande woning te creëren zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen

Hulpdiensten en veiligheid

 • Vuur en vuurwerk

  Voor de veiligheid van mens en dier en voor een beter klimaat: geen vuurwerk, wensballonnen en kerstboomverbrandingen in Hoeilaart

Mobiliteit en wegenwerken

 • Speelstraat

  Je kan bij de gemeente de toestemming vragen om je straat tijdelijk autoluw te mogen maken, zodat de kinderen er samen kunnen spelen

Ondernemen en werken

 • Braderieën en occasionele kramen

  Je kan de toelating krijgen om bij occasionele gelegenheden, zoals braderieën of Meifeesten, én mits betaling van een belasting, een verkoopstand op het openbaar domein op te stellen

 • Circus

  Een aanvraag indienen om in het dorp een circus te mogen opstellen

 • Frituur- en eetwarenkramen

  De toelating vragen voor een frituur- of eetwarenkraam

 • Horeca- en drankvergunning

  Vergunning om een horecazaak te starten of te wijzigen, en om er alcoholische dranken te mogen schenken

 • Individueel bezoldigd personenvervoer (taxi/VVB)

  Wie een taxidienst wil uitbaten moet in het bezit zijn van een geldige vergunning voor het exploiteren van individueel bezoldigd personenvervoer (taxi/VVB of Verhuur van Voertuigen zonder bestuurder)

 • Kermissen

  Algemene info over de zomerkermis, Druivenkermis en winterkermis, en over hoe kermiskramers een plaats op de kermis kunnen bekomen.

 • Rommelmarkt Druivenfestival

  Een standplaats aanvragen op de tweedaagse rommelmarkt van het Druivenfestival

 • Vrijdagmarkt

  Een standplaats aanvragen op de markt, die elke vrijdagmorgen plaatsvindt op het Gemeenteplein

Welzijn