Vergunningen

Afval en milieu

Bouwen en wonen

 • Aanleg van een voetpad

  Vergunning om een voetpad aan te leggen en vereisten waaraan een voetpad moet voldoen

 • Aansluiting op de riolering

  Om je eigendom op de openbare riolering aan te sluiten, moet je bij de gemeente een aanvraag indienen

 • Het openbaar domein gebruiken

  Vergunning om bij bouwwerken, afbraakwerken, laden en lossen, een verhuis, het plaatsen van een winkelkraam ... het openbaar domein te gebruiken en de nodige signalisatie te plaatsen

 • Meldingsplicht

  Voor een aantal bouwwerken wordt de stedenbouwkundige vergunning vervangen door een meldingsplicht

 • Paaltjes op het voetpad

  Paaltjes of andere voorwerpen op het voetpad zetten mag niet zonder vergunning

 • Regularisatievergunning

  Een regularisatievergunning is een stedenbouwkundige vergunning die tijdens of na de vergunde werken wordt afgeleverd

 • Stedenbouwkundige attesten

  Om inlichtingen te bekomen over een bepaald perceel

 • Stedenbouwkundige vergunning

  Vergunning om 'constructiewerken' uit te voeren: een woning bouwen, renoveren of uitbreiden, een terrein ophogen, lichtreclame plaatsen, sommige bomen vellen, ...

 • Verkavelingsvergunning

  Vergunning om een stuk grond in meerdere loten op te delen

 • Wijziging van een verkavelingsvergunning

  Als eigenaar van een kavel in een niet-vervallen verkaveling kan je een wijziging aanvragen

Mobiliteit en wegenwerken

 • Speelstraat

  Je kan bij de gemeente de toestemming vragen om je straat tijdelijk autoluw te mogen maken, zodat de kinderen er samen kunnen spelen

Ondernemen en werken

 • Horeca- en drankvergunning

  Vergunning om een horecazaak te starten of te wijzigen, en om er alcoholische dranken te mogen schenken

Vrije tijd

Welzijn