Vergunningen

Afval en milieu

Bouwen en wonen

 • Vergunning om een voetpad aan te leggen en vereisten waaraan een voetpad moet voldoen

  Aanleg van een voetpad

 • Om je eigendom op de openbare riolering aan te sluiten, moet je bij de gemeente een aanvraag indienen

  Aansluiting op de riolering

 • Vergunning om bij bouwwerken, afbraakwerken, laden en lossen, een verhuis, het plaatsen van een winkelkraam ... het openbaar domein te gebruiken en de nodige signalisatie te plaatsen

  Het openbaar domein gebruiken

 • De vroegere stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning werden vanaf 1 januari 2018 vervangen door de ge├»ntegreerde omgevingsvergunning, die via het elektronisch omgevingsloket van de Vlaamse Overheid bij de gemeente kan aangevraagd worden

  Omgevingsvergunning

 • Paaltjes of andere voorwerpen op het voetpad zetten mag niet zonder vergunning

  Paaltjes op het voetpad

 • Een regularisatievergunning is een omgevingsvergunning die tijdens of na de uitvoering van een vergunningsplichtig project wordt afgeleverd

  Regularisatievergunning

 • Om inlichtingen te bekomen over een bepaald perceel

  Stedenbouwkundige attesten

Mobiliteit en wegenwerken

 • Je kan bij de gemeente de toestemming vragen om je straat tijdelijk autoluw te mogen maken, zodat de kinderen er samen kunnen spelen

  Speelstraat

Ondernemen en werken

 • Vergunning om een horecazaak te starten of te wijzigen, en om er alcoholische dranken te mogen schenken

  Horeca- en drankvergunning

Vrije tijd

Welzijn