Circus

Wat?

Eén keer per jaar, bij voorkeur in de lente, geeft het college van burgemeester en schepenen zijn akkoord om een circus op te stellen in het gemeentepark. Voor 2019 werd reeds een circus toegezegd.

Hoe aanvragen?

  • De aanvraag dien je in te dienen met het daartoe bestemde formulier dat je hier kan downloaden en uitprinten. Vergeet de gevraagde documenten niet bij te voegen. Wanneer er dieren meereizen, dienen er een aantal extra documenten bijgevoegd te worden, zoals gestipuleerd in de omzendbrief van de federale overheid over het houden van dieren in circussen en rondreizende tentoonstellingen.
  • De dienst Lokale Economie is belast met het beheer van de circussen. Deze dienst zal je aanvraag aan het college voorleggen en je op de hoogte brengen van de beslissing.
  • Een toezegging gebeurt slechts als het college over alle gevraagde documenten beschikt en is pas definitief nadat je het schriftelijke akkoord van het college hebt ontvangen.

Contact en openingsuren

Dienst Lokale Economie
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 57
E-mailadres: 
lokaleeconomie [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken momenteel achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68). Met de dienst Omgeving (tel. 02 658 28 71) kan je een afspraak maken om een openbaar onderzoek in te kijken.