Meldingsplicht

Voor een aantal bouwwerken wordt de stedenbouwkundige vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Dat is bijvoorbeeld het geval voor:

  • het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij;
  • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken;
  • oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40m2 per perceel;
  • zorgwonen.

Melden is enkel mogelijk als het project aan een aantal voorwaarden voldoet. Win dus steeds informatie in bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Zo voorkom je dat je een stedenbouwkundige overtreding begaat.

Let wel: aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht. Evenmin verandert de verplichting tot energieprestatieverslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten).

Procedure

  • De werken moeten gemeld worden aan de gemeente aan de hand van een meldingsdossier, te vergelijken met een vergunningsaanvraag (formulieren hieronder).
  • Het dossier wordt aan het college voor aktename voorgelegd. De gemeente heeft hier dertig dagen de tijd voor.
  • Pas nadat je de bevestiging van deze aktename hebt ontvangen, kan je met de werken beginnen.

Meldingsdossier

Contact en openingsuren

Dienst Ruimtelijke Ordening
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 71
E-mailadres: 
ruimtelijkeordening [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Best op voorhand een afspraak maken om wachttijden te vermijden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst uitsluitend op afspraak terecht.

Alle openingsuren