Dienst Omgeving

Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 71
E-mailadres: 
omgeving [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken tot en met 17 juli op afspraak. Je kan een afspraak maken bij het Onthaal (tel. 02 658 28 40) of via afspraak@hoeilaart.be. Vermeld je naam en de reden waarom je een afspraak wil.

Wat doen we?

Als je plannen hebt om een woning aan te kopen, of om te bouwen, te verbouwen of te verkavelen, dan moet je bij ons zijn. Wij geven alle informatie over de omgevingsvergunning, bouwpremies, het leegstandsregister, … Ook de ruimtelijke plannen van Hoeilaart kunnen wij toelichten. De dienst fungeert daarnaast als secretariaat van de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Een goede raad: contacteer ons voor je begint te bouwen of te verbouwen. Informeer je goed op voorhand. Dat kan veel problemen voorkomen.