Bouwlijn en rooilijn

Controle bouwlijn

De bouwlijn is de lijn waar je volgens de omgevingsvergunning mag beginnen bouwen. In de vergunningsaanvraag via het omgevingsloket dien je de startdatum van de bouw- of verbouwingswerken te integreren. Een personeelslid van de gemeente kan dan ter plaatse de bouwlijn komen controleren van zodra de inplanting van het gebouw werd uitgezet.

Controle rooilijn

Voor het plaatsen van een afsluiting aan de straatzijde van een perceel moet je vooraf bij het college van burgemeester en schepenen de rooilijn (d.i. de grenslijn van je perceel met de openbare weg) aanvragen.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Ook telefonisch is de dienst enkel te bereiken tussen 8.15 en 12 uur. 's Namiddags wordt er verder gewerkt achter gesloten deuren. Afspraak met de omgevingsambtenaar mogelijk op donderdagen (9.30-15 uur). Telefonisch of per mail aan te vragen.

Alle openingsuren