Stedenbouwkundig attest

Wat?

Wil je een project (bouw, verkaveling, ...) formeel laten aftoetsen, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen.

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Je kan dus zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel. Een stedenbouwkundig attest heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.
Opgelet: een stedenbouwkundig attest mag niet verward worden met een omgevingsvergunning. Het attest verleent je nog geen toelating tot het oprichten van een gebouw.

Hoe aanvragen?

Het attest kan aangevraagd worden bij de dienst Omgeving met dit papieren aanvraagformulier. Op het formulier staat ook welke documenten je bij de aanvraag moet voegen.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Ook telefonisch is de dienst enkel te bereiken tussen 8.15 en 12 uur. 's Namiddags wordt er verder gewerkt achter gesloten deuren. Afspraak met de omgevingsambtenaar mogelijk op donderdagen (9.30-15 uur). Telefonisch of per mail aan te vragen.

Alle openingsuren