Regularisatievergunning

Wat?

Een regularisatievergunning is een omgevingsvergunning die tijdens of na de uitvoering van een vergunningsplichtig project wordt afgeleverd.

Soms worden er projecten uitgevoerd waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is, zonder over die vergunning te beschikken. Dat kan gebeuren uit onwetendheid, omdat de vergunde plannen technisch moeilijk uitvoerbaar blijken en tijdens de werken gewijzigd worden, omdat de bouwers hun zin willen doordrijven, … We spreken dan van een misdrijf, ook wanneer dat niet officieel werd vastgesteld door de politie.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om de situatie te regulariseren. Dat hangt vooral af van de bestemming van de zone waarin de woning of constructie zich bevindt en van de aard van de overtreding. Je kan dan een regularisatievergunning aanvragen.

Hoe aanvragen?

De procedure voor een regularisatieaanvraag is dezelfde als de procedure voor een omgevingsaanvraag.

Hoeveel kost het?

Op de afgifte van een regularisatievergunning heft de gemeente een belasting.

Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Ook telefonisch is de dienst enkel te bereiken tussen 8.15 en 12 uur. 's Namiddags wordt er verder gewerkt achter gesloten deuren. Afspraak met de omgevingsambtenaar mogelijk op donderdagen (9.30-15 uur). Telefonisch of per mail aan te vragen.

Alle openingsuren