Regularisatievergunning

Wat?

Een regularisatievergunning is een omgevingsvergunning die tijdens of na de uitvoering van een vergunningsplichtig project wordt afgeleverd.

Soms worden er projecten uitgevoerd waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is, zonder over die vergunning te beschikken. Dat kan gebeuren uit onwetendheid, omdat de vergunde plannen technisch moeilijk uitvoerbaar blijken en tijdens de werken gewijzigd worden, omdat de bouwers hun zin willen doordrijven, … We spreken dan van een misdrijf, ook wanneer dat niet officieel werd vastgesteld door de politie.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om de situatie te regulariseren. Dat hangt vooral af van de bestemming van de zone waarin de woning of constructie zich bevindt en van de aard van de overtreding. Je kan dan een regularisatievergunning aanvragen.

Hoe aanvragen?

De procedure voor een regularisatieaanvraag is dezelfde als de procedure voor een omgevingsaanvraag.

Een regularisatieaanvraag kan gebeuren met een eenvoudige dossiersamenstelling of met een uitgebreide dossiersamenstelling, wanneer de onvergunde delen of constructies normaal gezien met medewerking van een architect moesten gebeuren. In dat geval moet je, ook al zijn de werken al uitgevoerd, de plannen laten uittekenen door een architect.

Hoeveel kost het?

Op de afgifte van een regularisatievergunning heft de gemeente een belasting.

Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag open van 8:15 tot 12:00