Omgevingsvergunning

Via het elektronisch omgevingsloket van de Vlaamse Overheid kan je bij de gemeente de nodige vergunningen aanvragen om te bouwen en te verbouwen. Alhoewel de papieren formulieren voor eenvoudige dossiers blijven bestaan, dien je best je aanvraag digitaal in. Voor architecten is de digitale aanvraag verplicht.

De omgevingsvergunning

Om een woning of een andere constructie te bouwen, te renoveren, uit te breiden of af te breken, om een terrein op te hogen of te nivelleren, lichtreclame of een publiciteitsbord te plaatsen, bomen te vellen, … heb je een vergunning nodig. Zonder vergunning mogen deze werken niet uitgevoerd worden.

Door de omgevingsvergunning worden de impact op het gebruik van de ruimte en de gevolgen voor het milieu in één aanvraagdossier onderzocht en vergund of geweigerd. Naargelang het onderwerp kan dit dossier wel louter milieukundige zaken of enkel stedenbouwkundige werken bevatten. Er zijn twee vergunningsprocedures: een ‘gewone’ en een ‘vereenvoudigde’.

De omgevingsvergunning wordt in principe afgeleverd door het schepencollege, tenzij de aanvraag een afweging door een provinciale of gewestelijke overheid vereist.

Het elektronisch omgevingsloket

De omgevingsvergunning kan elektronisch aangevraagd worden. Je surft naar www.omgevingsloket.be, met je elektronische identiteitskaart en pincode. Een helpdesk beantwoordt eventuele vragen. Met behulp van een eID-kaartlezer of een token kan je de klok rond een aanvraagdossier samenstellen en indienen.

Het behandelingsproces verloopt volledig digitaal. Ook de beslissing wordt digitaal afgeleverd. De burgemeester ondertekent de stedenbouwkundige vergunning met zijn elektronische identiteitskaart en je ontvangt de beslissing in je mailbox.

Je kan met dit systeem een dossier indienen en opvolgen van waar je wil en wanneer je wil, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Je hoeft slechts één keer de gevraagde informatie in te brengen en deze wordt in een centrale bron bewaard. Daardoor moet je geen informatie aanleveren die al bij de overheid beschikbaar is. Ook kopieën maken van je dossier hoeft niet meer.

Architecten zijn verplicht om de vergunningsaanvraag digitaal in te dienen. Als burger heb je de keuze. Het kan nog altijd op papier, maar digitaal heeft de voorkeur voor digitale dossiers en verloopt vlotter. Voor papieren aanvraagformulieren: neem contact op met de dienst Omgeving.

Contact en openingsuren

Dienst Omgeving
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 71
E-mailadres: 
omgeving [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Best op voorhand een afspraak maken om wachttijden te vermijden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst uitsluitend op afspraak terecht.

Alle openingsuren