Een horecazaak starten

Wat?

Om controle te houden op horecazaken en de kwaliteit ervan, moeten alle uitbaters een vergunning aanvragen. Ook voor het schenken van gegiste alcoholische dranken als deze niet bij een maaltijd geserveerd worden, en voor het schenken van sterkedrank, hebben uitbaters van een horecazaak een vergunning nodig.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Hoe aanvragen?

Volg de stappen hieronder om bij het lokaal bestuur in orde te zijn.

1. Meld je horecazaak online

Dat kan door dit formulier in te vullen. Met dit formulier meld je dat je een horecazaak gaat opstarten. De dienst Lokale Economie neemt vervolgens contact met je op om kennis te maken, je te helpen bij de opstart met alle verplichtingen (zowel op gemeentelijk niveau als voor andere instanties zoals FAVV en Unisono) en je zaak in de kijker zetten. Je vindt in de Horecastartersbrochure van Horeca Vlaanderen i.s.m. VVSG ook heel wat nuttige informatie over verplichtingen bij de opstart van een horecazaak.

2. Bezorg ons je brandpreventieattest

Beschik je nog niet over een goedgekeurd brandpreventieattest? Vraag je controle aan via dit formulier.

Waar dient je horecazaak aan te voldoen op vlak van brandveiligheid? Raadpleeg hier het zonaal horeca- en evenementenreglement (bijlage van het politiereglement).

Je kan je plannen ook voorleggen aan de brandweer, voorafgaand aan de uitvoering. Dat kan via dit aanvraagformulier.

Stuur je brandpreventieattest naar lokaleeconomie@hoeilaart.be.

3. Bezorg ons je verzekeringsattest ‘Burgerrechtelijke aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing’

Deze verzekering is verplicht voor horecazaken waarvan het publiek toegankelijke gedeelte meer dan 50 m² bedraagt (terrassen en/of andere buitenzones inbegrepen). Dit kader is vastgelegd in de federale wetgeving:

  • Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.
  • Koninklijk besluit van 19 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979.

Stuur je verzekeringsattest naar lokaleeconomie@hoeilaart.be.

4. Vraag online je drankvergunning aan

Drankvergunning vaste drankgelegenheid: informatie - aanvraagformulier

Drankvergunning reizende drankgelegenheid: informatie - aanvraagformulier

Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren