Aansluiting op de riolering

Wat?

Woningen die gelegen zijn in een straat waar openbare riolering aanwezig is (en dat is in Hoeilaart praktisch overal het geval), zijn verplicht op de riolering aan te sluiten.

Wanneer je niet kan aansluiten, omdat er uitzonderlijk geen riolering ligt of omdat je bijvoorbeeld over andermans eigendom moet passeren, neem dan contact op met de technische dienst.

Bij nieuwbouw en grote verbouwingen wordt in de omgevingsvergunning de verplichting opgelegd om een 'gescheiden' riolering aan te leggen, waarbij afvalwater en hemelwater afzonderlijk worden opgevangen en afgevoerd.

Hoe aanvragen?

De aansluiting op de riolering kan bij de technische dienst aangevraagd worden met het daartoe bestemde aanvraagformulier.

Hoeveel kost het?

  • Van de woning tot de rooilijn (d.i. de grens met de openbare weg) worden de werken door de bouwheer zelf uitgevoerd.
  • De werken in de openbare weg en de uiteindelijke aansluiting op het openbaar rioleringsnet mogen uitsluitend door de gemeentelijke technische dienst uitgevoerd worden. Daarvoor betaal je, in geval van een eengezinswoning, een forfaitair bedrag (belasting) van 2500 euro (incl. btw).

Effectieve aansluiting na verplichte keuring

De Vlaamse overheid legt sinds 1 juli 2011 de verplichting op om je privéafvoer te laten keuren:

  • vóór de eerste ingebruikname;
  • bij belangrijke wijzigingen;
  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften), op verzoek van de exploitant (= lokaal bestuur Hoeilaart);
  • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein.

Het lokaal bestuur voert de aansluiting op het openbaar rioleringsnet pas uit nadat je het attest van een erkend keuringsorganisme aan de technische dienst hebt bezorgd. Dat attest bevestigt dat het private rioleringsstelsel voor afvalwater en regenwater conform de richtlijnen is uitgevoerd.

Meer info over de verplichte keuring en de lijst van erkende keurders vind je op www.aquaflanders.be.

Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren